Izrael | Cestování | Výlety | Hrdlička

Jeruzalém - Skalní dóm    /    foto Tomáš Vokr

Jeruzalém - Skalní dóm    /    foto Tomáš Vokr
Betlém    /    foto Dagmar Vokrová
Jericho - Elíšův pramen    /    foto Tomáš Vokr
Petra    /    foto Tomáš Vokr
Západ slunce nad Petrou    /    foto Tomáš Vokr
Plavba po Galilejském jezeře    /    foto Tomáš Vokr
Wádí ram    /    foto Tomáš Vokr
 

Arménie a Gruzie

Úžasný poznávací zájezd po historických a křesťanských památkách a nádherné přírodě Arménie a Gruzie po boku skvělého průvodce Mgr. Karla Hrdličky

cena včetně tax a palivového příplatku:
41990 Kč

délka pobytu: 10 dní 29.05.2019 - 08.06.2019

ODLET: letiště Václava Havla PŘÍLET: letiště Václava Havla

9 pobytových dnů v Arménii a Gruzii, Arménie - země, která jako první na světě přijala křesťanství, jakožto státní náboženství, jezero Sevan a bájná hora Ararat, jejíž vrchol vytváří mohutnou horskou kulisu hlavního města Jerevan. Gruzie - země s bohatou historií sahající k řeckým Argonautům, s raně středověkými křesťanskými kláštery a pevnostmi, s vynikajícím vínem a nádhernou přírodou. Během cesty navštívíme několik památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEZDU:

zájezd je technicky zajišťován renomovanou českou cestovní kanceláří CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy již od roku 1993.

ODBORNÝ DOPROVOD:

klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů a je zárukou kvalitního průběhu celého zájezdu.

UBYTOVÁNÍ: 5 x Arménie, 4x Gruzie v kvalitních 3 * hotelech

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit příplatek za 1/1 pokoj – 4 900 Kč

PŘEPRAVA: se bude realizovat letecky, po Arménii a Gruzii doprava turistickým autobusem

CENA ZAHRNUJE: oboustranné letecké spojení, letištní a bezpečnostní taxy, dopravu po Arménii a Gruzii, ubytování, stravu dle denního programu - 8 x snídaně, 8x oběd, 8x večeře - obědy i večeře jsou zajištěny na různých místech - na hotelu, v tradičních místních restauracích a tavernách, servis průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 90 euro - vstupy do vybraných objektů a bakšiš - vybere průvodce na místě a bude hradit hromadně, individuální vstupy během volného dne, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 1 180 Kč / os. / pobyt, osoby do 18 let 1 010 Kč/ os. / pobyt - v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy, dodatečně nelze vyřídit (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz https://www.avetour.cz/pojisteni.htmlnebo na vyžádání v CK), jednolůžkový pokoj za příplatek 4 900 Kč / osoba / pobyt.

POKYNY: pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit první zálohu ve výši 16.000,- Kč / na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Andrea Hrdličková, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@cahrdlicka.cz, po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Platba druhé zálohy ve výši 16.000,- Kč/na osobu je na vyžádání CA Karel Hrdlička. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 11.3.2019, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu. Cena zájezdu je kalkulována a neměnná do 25 Kč / 1USD a v případě, že bude kurz měsíc před odletem nad touto hranicí, bude rozdíl doúčtován ve finálních informacích a pokynech.

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, pokrývku hlavy, zcela orientační kapesné ve výši od 150 euro, oblečení volte s ohledem na předpokládané průměrné denní teploty kolem 20 - 25°C, pro vstup českých turistů do země není potřeba vízum, pouze cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po návratu ze země

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

29. 5. středa - odlet z Prahy z Letiště Václava Havla, může ještě dojít k nepatrnému posunu o 1-3 dny dopředu nebo dozadu, přesný čas odletu (i příletu) a podrobné pokyny Vám budou sděleny asi měsíc před realizací zájezdu

30. 5. čtvrtek - přílet do Jerevanu, prohlídka města, zastávka u sochy Matky Arménie nebo nad betonovými Kaskádami v Jerevanu - monumentální poschoďový komplex, z jehož vrcholu je překrásný výhled na město, návštěva Památníku arménské genocidy, který se rozprostírá na kopci Tsitsernakaberd a připomíná vyvraždění zhruba 1,5 milionů Arménů Turky. Ke genocidě došlo před sto lety, památník tvoří jehla a nakloněné žulové desky v kruhu, uprostřed hoří věčný oheň, oběd v místní restauraci, Ečmiadzin / Vagharšapat - město nedaleko Jerevanu, sídlo katholikose - hlavního biskupa a duchovního vůdce Arménské apoštolské církve, světové arménské diaspory, významné chrámy tohoto svatého města se od roku 2000 nachází na Seznamu světového dědictví UNESCO, Ečmiadzinská katedrála - je centrálním chrámem Arménské apoštolské církve a předpokládá se, že se jedná o vůbec nejstarší katedrálu na světě, její stavba se datuje do období mezi lety 301 - 303, prohlídka muzea v katedrále - nachází se zde mnoho významných náboženských relikvií, mezi nejzajímavější patří Kopí osudu či svaté kopí - podle legendy jde o kopí, jímž měl římský voják tradičně nazývaný Longinus probodnout bok ukřižovaného Ježíše Krista, kopí bývá též označováno jako Longinovo kopí, tradice říká, že do Arménie ho donesl sv. Tadeáš, ostatek pravé ruky sv. Řehoře nebo kus Noemovy archy z hory Ararat. Jerevan - večeře a nocleh

31. 5. pátek - snídaně, přejezd k jezeru Sevan - horské sladkovodní jezero v Arménii obklopené horskými hřbety, 2. nejvýše položené sladkovodní jezero na světě, Amenaprkich, nebo také All-Savior khachkar - jeden z nejvzácnějších a nekrásnějších kamenných křížů pocházející z 13. stol., oběd, odjezd do oblasti Lori, návštěva architektonického komplexu Haghpat - klášter zapsaný na seznamu UNESCO, komplex Haghpat představuje vrchol religiózní architektury, přejezd arménsko - gruzínské hranice v Bagratashenu, krátká zastávka v Sadakhlo, večeře v tradiční gruzínské restauraci, Tbilisi - nocleh

1. 6. sobota - snídaně, Tbilisi - prohlídka historické části města, rovné uličky, romantická zákoutí, malebné fasády a spousta historických budou a památek - mezi nimi kostel Metekhi, synagoga, Katedrála Sioni - jedno z nejsvětějších míst Gruzínské pravoslavné církve, byla pojmenována podle hory Sion v Jeruzalémě a zasvěcená Panně Marii, elegantní lávka Mshvidobis Khidi - Most míru, postavená roku 2010 podle návrhu Itala Michele de Lucchiho, výlet lanovkou k dominantě panoramatu města - k pevnosti Nariqala, založené již ve 4. století n. l. - tehdy jako perské citadely, většina opevnění i staveb pochází z 8. století, kostelík Sv. Nicholase byl obnoven v 90. letech minulého století poté, co jej - spolu s dalšími částmi pevnosti - zničil výbuch uskladněné ruské munice v roce 1827, odpoledne prohlídka neméně působivé moderní části města - Rustaveli Avenue, dále Gruzínské národní muzeum a jeho artefakty, večeře v tradiční restauraci doprovázená folkovou show, Tbilisi - nocleh

2. 6. neděle - snídaně, Mccheta - jedno z nejstarších měst v Gruzii, které se nachází nedaleko Tbilisi v místě, kde se vlévá řeka Aragvi do řeky Kura, ve starověku byla Mccheta hlavním městem Gruzie, historické památky, v čele s tamější katedrálou Sveticchoveli, v roce 1994 přijaty na Seznam světového dědictví UNESCO, oběd spojený s ochutnávkou vína v místním vinařství, cesta po Gruzínské vojenské cestě - historický název hlavní cesty přes Velký Kavkaz spojující město Tbilisi v Gruzii a město Vladikavkaz v Severní Osetii (Rusku) až do městečka Stepancminda - v 19. století malá poutní osada v područí místního pána a výběrčího mýta Gabriela Chopikašviliho, která se přeměnila v malé městečko a centrum regionu a stalo se výchozím bodem pro výstup ke kostelu svaté Trojice a na horu Kazbeg - nejvyšší hora východní Gruzie a sedmý nejvyšší vrcholek Kavkazu, nečinná, celoročně sněhem pokrytá, sopka, legenda říká, že právě k této hoře byl připoután Prometheus - jako trest za to, že bohu Diovi ukradl oheň, kostel svaté Trojice na Gergeti, se nachází asi 3 hodiny pěší chůze od vesnice, kostel je i dnes významným poutním místem a jedním ze symbolů Gruzie, byl vystavěn ve 14. století a v dobách ohrožení sloužil jako pokladnice pro některé gruzínské poklady, jako například kříž svaté Nino, přejezd do Gudauri - večeře, nocleh

3. 6. pondělí - snídaně, pevnost Ananuri leží na řece Aragvi severně od Tbilisi, hrad Ananuri se v 16. až 18. století stal nejdůležitější pevností ze všech, které lemovaly cestu z Mcchety na sever, směrem do nitra Kavkazu, jde o jeden z největších a nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie, Gori - strategicky významné město v Gruzii, v blízkosti města se nachází jediný úsek dálnice v celé Gruzii spojující město Gori s hlavním městem Tbilisi, rodiště diktátora Josifa Vissarionoviče Džugašviliho, známého jako Stalin, návštěva Muzea J. V. Stalina, oběd, odpoledne přejezd do parku Borjomi (česky Národní park Bordžomi-Charagauli) - přírodní národní park ve střední části Gruzie, v pohoří Malý Kavkaz, jeden z největších národních parků v Evropě (rozloha parku je 5300 km čtverečních, což představuje 7,6 % gruzínského území) park je unikátní svou rozmanitostí zeměpisných a ekologických oblastí, krajiny a bohatou flórou a faunou, procházka parkem, Akhaltsikhe - gruzínské město, které se nachází v rozlehlém horském údolí Malého Kavkazu, vzhledem k blízkosti města k arménským hranicím je velká část obyvatelstva arménské národnosti, Akhaltsikhe - večeře, nocleh

4. 6. úterý - snídaně, Vardzia - jeskynní klášterní město vybudováné na levém břehu řeky Kury ve 12. století ve stěně hory Erušetu, původně mělo město sloužit jako hraniční pevnost proti nájezdům Turků a Peršanů, stavba byla dokončena za vlády královny Tamary Gruzínské, která zde zřídila klášter, oběd ve městě, ochutnáme tradiční domácí kuchyni, po obědě přejezd zpět do Arménie, Gyumri - večeře, nocleh

5. 6. středa - snídaně, návrat do Jerevanu, Amberd - pevnost původem ze 7. století stojící na svazích hory Aragac v nadmořské výšce 2300 m n. m. nad soutokem řek Arkashen, název Amberd znamená v arménštině "pevnost v oblacích", vesnice Byurakan - oběd v malé lokální formě specializující se na produkci sušeného ovoce a organických malin, návštěva kláštera Saghmosavank - klášter arménské apoštolské církve ze 13. stol. tyčící se nad vysokým impozantním kaňonem řeky Kasakh, Jerevan - večeře, nocleh

6. 6. čtvrtek - snídaně, neznámější arménský klášter Khor Virap s krásnou polohou na skále nedaleko hranic s Tureckem a především siluetou Araratu v pozadí, právě zde uvěznil pohanský král Tridat III. sv. Řehoře na dlouhých dvanáct let do podnemní díry (ta dala klášteru jméno, khor virap znamená „hluboká díra“), poté, co král konvertoval ke křesťanství světce osvobodil, oběd, poté klášter Noravank - založen byl až ve 13. století, o 600 let později než většina arménských klášterů, v minulosti byl důležitým náboženským, kulturním a vzdělávacím centrem, klášter byl postaven nejznámějším arménským architektem Momikem le Vardapetem, cestou jezero Sevan - horské sladkovodní jezero v Arménii obklopené horskými hřbety, Jerevan - večeře, nocleh

7. 6. pátek - snídaně, přejezd k chrámu Garni - nejkrásnější antické dílo na někdejším "sovětském území", nově zrekonstruovaný řecký iónský chrám z 1. století, dále skalní klášter Gegard - ležící asi 60 km od Jerevanu, vysoko v horách, jeden z nejkrásnějších arménských klášterů, je tvořen nevelkým arménským kostelíkem z počátku 13. století a dále souborem podzemních kostelů, vznik kláštera se datuje okolo roku 1215, kdy začala stavba hlavního kostela Matky boží (Astvazazin), oběd v tradičním arménském prostředí s možností vyzkoušet si výrobu tradičního arménského tenkého nekynutého chlebu Lavaš, návrat do Jerevanu, návštěva ústavu starověkých rukopisů Matenadaran - nachází se tu jeden z nejbohatších světových depozitářů středověkých rukopisů a knih, které se zabývají širokou škálu témat, včetně teologie, filosofie, historie, lékařství, literatura, historie umění, a kosmografie, večeře v místní restauraci, nocleh v Jerevanu

8. 6. sobota - transfer na letiště, odlet zpátky do Prahy

 

* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek

 

* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst


Nahoru ^

Reference / Zážitky od našich klientů

pan Aleš Gilar

Před 10 dny jsem se vrátil z poznávacího zájezdu Izrael, Jordánsko a chci vyjádřit několik hodnotících myšlenek, které hovoří za naši velmi spokojenou, šestičlennou skupinu cestovatelů z Liberce. Průvodkyní byla po všech stránkách skvělá Andrea Hrdličková, jejíž kvality přesně popsali manželé Štilcovi v předchozím příspěvku. Domnívám se, že ona na naši grupu rovněž vzpomíná ráda. Prezentovali jsme se totiž společnými rozlišovacími znaky - triky stejného potisku a tak jsme se zřetelně od ostatních účastníků zájezdu křiklavě odlišovali "bavlněným stejnokrojem." Paní Andrea jistě ocenila náš nevšední humor, soudržnost, optimismus, touhu po poznání biblických krajin a další specifika, jejimž nositelem byl hovorný pan Novák, nepřímo delegovaný za jakéhosi zástupce ve věcech sběratelských, dějepisných i technických (letouny izraelských vzdušných sil). Jako vysokoškolsky vzdělaný jedinec smekám pomyslný klobouk před znalostmi, přehledem historickým i politickospolečenským, souhrnými informacemi celého Blízkého východu a jazykovými dovednostmi paní Hrdličkové. Průvodkyně Andrea velice zajímavým a poutavým výkladem dokázala sdělit své nabyté vědomosti přirozeným, sympatickým a chápavým způsobem, který jistě ocenili všichni zúčastnění. S úsměvem nyní vzpomínám, jak Liberečáci po zhotovení svých fotografií z populárních míst často urychleně vyhledali delegátku a pádili k ní, aby jim z vyprávění uniklo co nejméně. Fundovanost, obětavost, bezchybná organizace a milý přístup průvodkyně byl korunován na závěr pobytu originálním dortem se sladkým nápisem společného putování. Liberecká skupina předala na památku paní Hrdličkové jako výraz vděku a uznání českou vlaječku s podpisy naší skupiny a odznáčkem této rekreace, která byla nejen mnou ohodnocena jako jedna z nejhodnotnějších a nejzvláštnějších v mém životě. Paní Andreo, srdečně zdravíme a děkujeme!

Jana Vlčková

Též jsme se před týdnem vrátili z putování po Jordánsku a trochu Izraeli s panem Karlem Hrdličkou. Mohu jen potvrdit všechny superlativy, které zde již padly a jen bych opakovala ohromnou chválu na znalosti, organizaci, péči a vše možné i nemožné. Prostě jak již někdo psal, když do těchto zemí, tak jedině s Hrdličkou:) Bylo to fakt úžasné a doufám, že zase s Vámi vyrazíme. Moc děkujeme a přejeme hodně dalších spokojených cestovatelů.

Kuzniarští

Dobrý den všem, je to jen pár dní co jsme s manželkou vrátili ze zájezdu Jordánsko a Jeruzalém kde průvodcoval Mgr. Karel Hrdlička. Ještě dnes vstřebáváme jeho mistrovství a bravuritu s jakou průvodcoval. Často cetujeme a měli jsme možnost poznat hodně průvodců, některé dobré, jiné lepší, ale pan Hrdlička je z nich absolutně " NEJLEPŠÍ " Staral se o celý zájezd s obrovskou péčí a láskou. Jeho jazykové a historické znalosti Blízkého východu jsou fantastické. Už se těšíme na další zájezd s CA Hrdlička. Karle, děkujeme za nádhernou dovolenou a přejeme spoustu spokojených účastníků. S pozdravem manželé Hana a Jiří Kuzniarští z Hranic.

Václava Šípková

Moc děkuji za úžasné zážitky v Izraeli a péči pana Hrdličky,který se o nás skvěle staral. Zájezdy s panem Hrdličkou vřele všem doporučuji,jeho znalosti,humor a nadšení jsou nezapomenutelné. Děkuji Š.

Zdena Ročňová

Chtěla bych poděkovat za perfektně připravený a zorganizovaný zájezd na Podkarpatskou Rus, který splnil veškerá má očekávání. A to především díky skvělému průvodci Karlu Hrdličkovi - vynikajícímu profesionálovi, výbornému znalci historie, jazyků a především skvělému člověku, ochotnému kdykoliv a s čímkoliv pomoci. Zájezd jsem si opravdu užila a těším se na další cesty. Zdena Ročňová

paní Irena Hájková

Když do Izraele, tak jedině s Karlem Hrdličkou! Nikdy jinak...

Eva Tefrová

Krásný den , v neděli 19. 8. jsem se zúčastnila prohlídky židovských Boskovic. Díky našemu průvodci, Karlu Hrdličkovi, se prohlídka vyvedla ne na 100 % , ale na 110% . Jeho organizační schopnosti a vědomosti jsou famózní. Tedy opět zvládnuto na jedničku s hvězdičkou. Děkuji za nádherný zážitek. Shalom Eva Tefrová

Pavel Svoboda

V červenci jsem absolvoval s manželkou zájezd   Izrael, Jordánsko  8. 7. - 17. 7. 2018. Chtěl bych touto cestou vyjádřit naši spokojenost s organizací zájezdu jako takového a hlavně pak s osobou našeho průvodce - Mgr. Karla Hrdličky, kterému bych rád poděkoval za  jeho přístup, který po stránce lidské i profesní pro nás nastavil novou laťku průvodcovské práce a to do té míry, že při našem dalším rozhodování - kam na "poznávačku" - se nejprve podíváme, kam jede "Hrdlička". / tu Armenii dáme  někdy v budoucnu určitě / Přeji úspěch v další práci. Pavel Svoboda

paní Nováková, pan Janda

Vážení a báječní Hrdličkovi,

stále vstřebáváme naše zážitky ze zájezdu a evidentně je budeme i nadále postupně vstřebávat. Nejdříve bych ráda uvedla, že před samotným odjezdem jsme vlastně nevěděli, co nás na konci cesty čeká. Věděli jsme jen, že nás bude provázet skvělý průvodce a brali jsme to jako záruku dobře strávené dovolené, protože jsme již s Karlem měli tu čest cestovat po Izraeli.
Nemohu však napsat, že to byla jen dobře strávená dovolená. Byla to skvěle prožitá cesta po neuvěřitelně nádherném kraji. Prozkoumali jsme nejen krásná zákoutí země, která je většině světa dobře skrytá (což je sice škoda, ale o to více se mi líbí, že Podkarpatská Rus není ještě tak zkažená). Viděli jsme hodně zajímavých míst, která mají s naší historií mnoho společného, až překvapivě mnoho. Zažili jsme drobná dobrodružství, čímž jsme okusili trochu jinou atmosféru Ukrajiny. Ale hlavně jsme díky Karlovi odjížděli domů nadšeni z jeho neuvěřitelných znalostí, které nám předal. Z jeho chování ke klientům, které je více než profesionální a přívětivé. Z jeho organizačních schopností, díky kterým byla tato dovolená opět naprosto špičková.

Riegelovi

Zájezd na Podkarpatskou Rus. Již potřetí s Karlem Hrdličkou a zase nazapomenutelný zážitek. Svatý a trpělivý Karle, děkujeme Ti za Tvou ochotu dělit se o své vědomosti a přitom se starat o 50 klientů, kteří si nemohou přát lepší servis. Výběr pamětihodností, zajímavostí a zážitků jako vždy dokonalý.

 

Stryhalovi

17.7.2018 jsme se vrátili z poznávacího zájezdu Izrael-Jordánsko. Vrátili jsme se nadšeni a se spoustou zážitků a informací díky panu Hrdličkovi. Je "chodící encyklopedií". Jeho znalosti, starost o skupinu, ochota.... byly nepřekonatelné. Je na něm vidět, že ho to baví. Lepšího průvodce jsme na svých cestách neměli a troufám si tvrdit, že už ani nebudeme mít, protože s jiným bychom už nejeli. S panem Hrdličkou - kamkoliv. Moc děkujeme za krásnou dovolenou.

Jiřina a Honza Kořenský

Milý Karle, březnové putování po Izraeli a návštěva jordánské Petry bylo pro nás opět krásným zážitkem.Nejen Tvé znalosti,schopnost je předávat ,ale hlavně Tvá lidskost,humor,více než profesionální řešení všech problémů a osobní přístup naše zážitky ještě umocnily.Opět píšu-s Karlem Hrdličkou kdykliv,kamkoliv - Jiřina a Honza Kořenský

J. Tišer

Chtěl bych vyslovit poděkování a obdiv panu Hrdličkovi, našemu průvodci zájezdu po Izraeli a Jordánsku. Srdečnost a nadšení pro věc bylo nakažlivé a rád jsem se nechal strhnout. Oceňuji jeho hluboké vědomosti; jsou asi i jiní s podobnými znalostmi, ale ne všichni je dovedou předat. Díky panu Hrdličkovi bylo možné získat kompaktní obrázek o dějinách regionu od raných městských aglomerací až po současnost. A to formou zcela přístupnou pro každého. Jako bonus jsme se dozvěděli i několik příběhů ze života pánů Kohna a Roubíčka. Ještě jednou děkuji.

Švihálkovi

Ve 2. polovině března 2018 jsme absolvovali 10denní zájezd do Izraele a Jordánska s Karlem Hrdličkou. Cesta nás plně uspokojila, vrcholem pro nás pak byla návštěva jordánské Petry (v Izraeli jsme již byli i dříve). Celý zájezd proběhl bez komplikací, byl skvěle zkomponován a viděli jsme maximum možného. Hlavním trumfem ale byla osoba Karla (dle místních "Čárlího"). My s ním byli již opakovaně a i nadále z něj čiší obrovské fandovství, zapálení, snaha předat maximum informací - to vše podpořeno jeho hlubokými znalostmi a až úzkostnou starostlivostí o všechny účastníky od začátku zájezdu v Praze až po závěrečné loučení. Psali jsme již i dříve, nechceme se opakovat, ale trváme na tom, že lepšího průvodce pro daný region u nás nenaleznete. Takže, zase někdy na viděnou, Kájo. Pavel a Milada Švihálkovi

Sochorovi

Vážený pane Hrdličko, chtěli bychom Vám mnohokrát poděkovat za krásný poznávací zájezd do Izraele (a Jordánska). Z Vašeho výkladu a jednání čišelo zapálení pro věc a velké vědomosti, díky kterým jsme se dozvěděli o spoustě souvislostí. Ani chvilku jsme se během zájezdu nenudili a ještě nyní v nás zážitky doznívají. Program byl skvěle propracován, viděli jsme spoustu krásných míst a vše mohli v klidu vychutnat. Vážíme si Vašich organizačních schopností a přístupu k lidem. Těšíme se na další zájezdy s Vámi. S pozdravem Michaela a David Sochorovi

Schindlerovi

Děkujeme za krásné zážitky z Izraele. Velké poděkování patří paní Andree Hrdličkové za úžasný výklad a perfektní organizaci zájezdu. Schindlerovi.

E.H.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na organizaci zájezdu podíleli, ale hlavně paní Andree Hrdličkové, která náš zájezd průvodcovala. Chovejte ji na rukou, tak skvělou průvodkyni těžko seženete!! Moc za vše děkuji a pokud mi zdraví dovolí, určitě se do Izraele ještě vypravím. E.H.

Krýslovi

Děkujeme za letošní nádhernou dovolenou v Ománu, kam by nás bez doporučení a následného průvodcování pana Karla Hrdličky nejspíš nenapadlo na poznávačku jet.

Krásná země, krásné cestování, úžasný průvodce.

Děkujeme

Alena a Zdeněk Krýslovi

paní Brožková Ludmila

Chci vám poděkovat za skvělý zájezd do Izraele.Byl to můj sen,který jsem si splnila a díky skvělé a velmi milé průvodkyni paní Andree Hrdličkové bylo mé pobývání v Izraeli ještě umocněno jejími vědomostmi a příjemným vystupováním.Škoda,že vše jednou končí,ale určitě se do Izraele jako mnoho jiných jednou vrátím.S pozdravem L.Brožková

Galíková

Vážený pane Chválku, 1. března jsme se vrátili já a moji přátelé z Izraele, který jsme navštívili s Vaši cestovní kanceláří. Píšu za celou naši skupinu, abychom Vám poděkovali za perfektně zorganizovaný zájezd a především za fantastickou průvodkyni paní Andreu Hrdličkovou. Jezdím každoročně s cestovními kancelářemi na dovolené, jsem většinou spokojená s průvodci, ale paní Andrea posunula laťku hodně vysoko! Výborné znalosti, provází "spatra", skvěle jazykově vybavená, ale hlavně ochotná odpovídat na všechny dotazy od rána do noci a ještě k tomu s milým úsměvem a ochotně. Loučili jsme s paní Andreou na letišti se slzami v očích a určitě se chceme s Vaší cestovní kanceláří zase někam vydat. Ještě na závěr .... Dort od Vás byl taky moc milý nápad a k tomu byl i výtečný. Pane Chválku, děkujeme za krásné zážitky a přejeme Vám hodně spokojených klientů. Za skupinu z Chebu Alice Galíková

Jaroslava Elgaar Štachová

Srdečně zdravím pana Karla Hrdličku. Již počtvrté jsem se zúčastnila poznávacího zájezdu s jeho cestovní agenturou a jako pokaždé,byla jsem velmi nadšená. Tentokrát jsem si vybrala programově bohatý zájezd do Ománu a Dubaje v únoru 2018,ve kterém jsme se hodně dověděli o nádherném Ománu s jeho jedinečnými přírodními a kulturními památkami a mohli tuto výjimečnou zemi porovnat s kosmopolitním Dubajem.Jako vždy ochotný,starostlivý a o celou skupinu pečující pan Karel svými excelentními znalostmi obou zemí umocnil nezapomenutelné dojmy a zážitky,které budou ještě dlouho doznívat. Touto cestou moc děkuji za krásný zájezd a přeji jemu a jeho blízkým vše nejlepší, pohodu,štěstí a v neposlední řadě hodně spokojených klientů. Snad někdy příště na shledanou na dalším zájezdě se těší Jaroslava Elgaar Štachová

Norbert Riegel

Právě jsme se vrátili ze zájezdu po Izraeli a Jordánsku. Pan Karel Hrdlička se opět překonával. Po šesti letech od našeho posledního setkání se Čárlí vůbec nezměnil- ochota, vstřícnost, dokonalá logistika při ubytování a dopravě. Obrovské penzum informací, někdy všetečné dotazy vždy zodpověděl s klidem sobě vlastním. Vstřebávat to vše budeme ještě dlouho. Po letech jsem dokonce začal znovu a důkladněji číst Bibli, tentokrát jako napínavou a dobrodružnou knihu. Díky Karle- Čárlí

Bruntalákovi

Zdravíme Karla Hrdličku:D. Setkali jsme se na naší soukromé cestě po Izraeli a měli tu čest "odchytit" si jej v Jeruzalémě na sklonku dne 25.10.2017 a popovídat si konečně česky s tímto velmi milým a ochotným průvodcem a potvrzuji,že i nám se zachoval tak nadmíru příjemně a vlídně, jak zde píší ostatní cestovatelé. Měl toho za celý den určitě dost a určitě i pospíchal /omlouváme se dodatečně:D/ možná na večeři nebo za klienty . Přesto se s námi s velkým překvapeným úsměvem podělil nejen o doporučení,kam se máme na naší cestě určitě podívat, ale dokonce nám dal na sebe kontakt.../pro jistotu, co kdyby se nám něco přihodilo? /.....co k tomu dodat? Karle, klobouk dolů, ano jste člověk se srdcem na pravém místě, cestovatelský andílek. To bylo velmim příjemné pohlazeníčko!!!!Posíláme Vám srdečné objetí a od obou dam navrch pusu. Dojeli jsme dobře.Děkujeme za vše. Jeruzalém bude už navždy spojený s Vámi:D:D:D 4ks Bruntaláků

Eva Tefrová

Hezký den , v neděli 29.10. jsem se vrátila z Izraele . Poznávací zájezd do Jeruzaléma se fantasticky vydařil , a to hlavně díky našemu průvodci Karlu Hrdličkovi . Svojí práci dělá srdcem , a to je velmi znát . Jeho znalosti a obětavost jsou neuvěřitelné . Zkrátka jeho služby byly ne 100% , ale 110% . Moc děkuji za nádherný týden v Jeruzalémě . Shalom Izrael . Eva Tefrová

Michael a Lenka Urbanovi

Zúčastnili jsme se týdenního zájezdu do Jeruzaléma v říjnu 2017.Díky našemu průvodci, panu Mgr. Karlu Hrdličkovi, se poznávací zájezd změnil v báječnou dovolenou.Jeho encyklopedické znalosti a vtip nám přiblížily nejen historii Jeruzaléma,ale i součanost Izraele a palestinských území.Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali za skvělý zážitek.

Zuzana Venczelová

Pred pár dňami som sa vrátila zo 7 dňového zájazdu v Jeruzaleme. Musím veľmi pochváliť pána Karla Hrdličku, ktorý nás na zájazde sprevádzal. Je to naozaj sprievodca par excellence, najlepší, akého som kedy na zájazde zažila. Jeho vedomosti sú fenomenálne, okrem toho je organizačne veľmi zdatný - zvládať 55 člennú, navyše veľmi rôznorodú skupinu nie je naozaj jednoduché, všetko zvládal s prehľadom a trpezlivosťou. Ocenili sme aj jeho skvelý zmysel pre humor. Atmosféra na zájazde bola skvelá, Karel sa nám okrem informácií o krajine snažil odovzdať aj jeho lásku k navštíveným miestam a kultúre, čo sa mu podarilo. Určite vrelo doporučujem zúčastniť sa zájazdu pod jeho vedením. Nebudete sklamaní. Ešte raz vďaka, Karle! A niekedy nabudúce sa budem tešiť. Zuzana

paní Jana Rychtarová

První zkušenost s Karlem Hrdličkou byla vloni v Izraeli, kde touto úžasnou zemí nás provázel Pan průvodce s velkým P. Izrael je pro mne od té doby srdcová záležitost a vědomosti Pana průvodce neuvěřitelné. Proto, když jsem letos hledala zájezd, první jsem zabrousila do CA Hrdličkových a vybrala Podkarpatskou Rus - a opět sázka na jistotu, obrovské množství zážitků, věcí nad rámec programu, "tzv. náhodiček", obrovské Karlovo zanícení, ochota, trpělivost. Zatím poslední akce pořádaná CA Hrdlička byla včerejší procházka židovským Kolínem - opět SUPER - moc děkuji a určitě se znova setkáme :) ještě jednou za vše díky Jana Rychtarová Lipník n.B

Paní Jarmila Jakubcová

Cestování po Podkarpatské Rusi letos v červenci bylo skvělé. Viděla jsem mnoho památek a zajímavých míst.Pan Hrdlička je báječný průvodce ale i výborný organizátor.Proto nás v zájezdu bylo hodně těch, kteří s ním jezdíme či létáme opakovaně. Není mnoho takových lidí, kteří svou práci odvádějí ne na 100 ale i více procent.Tak se těším že s ním opět v říjnu budu v Izraeli.

paní Jana Drchalová

V noci jsem se vrátili z poznávačky Podkarpatské Rusi. BEZVADNÉ! JSEM VELICE SPOKOJENÁ. DÍKY MOC K. Hrdličkovi za nadstandardní servis a vědomosti, které předává dál... Zdravím i účastníky zájezdu.

Ing. Ludmila Kamlenková

Vážení přátelé, po přečtení ohlasů nevím, co bych ještě mohla doplnit, co v nich nebylo zmíněno. Putování po Svaté zemi bylo mým mnohaletým snem, bohužel vždy vstoupily do naplánované cesty nějaké překážky, pracovní či rodinné, naposledy tři dny před odletem nám vážný úraz manžela znemožnil odlet na plně zaplacený poznávací zájezd. Konečně se nám s manželem podařilo cestu absolvovat letos v červnu. Asi to tak mělo být, jistě jsme čekali na toho nejúžasnějšího průvodce, znalce reálií oblasti, skvělého organizátora Mgr. Karla Hrdličku. Týden před vycestováním mne na poslední místa v zájezdu upozornila paní, která si pořídila štěně kanánského psa, stejně jako já, vloni na konci léta. Okamžitě jsem zájezd rezervovala, když předtím jsem si vyžádala souhlas rodiny našeho syna, že o Bashe bude postaráno. Toto početně velmi vzácné plemeno žije dosud na území dnešní Sýrie, Jordánska a Izraele divoce, je to beduínský pes, izraelské národní plemeno. Jediný divoce žijící pes současně registrovaný FCI. Podívat se do domoviny předků naší Bashe bylo dalším důvodem. Vždyť první štěně bylo dovezeno do ČR v roce 2008 a v současností čítá u nás všeho všudy dvacítku jedinců, na celém světě jejich počet nedosahuje tří tisíc. Zpátky k zájezdu - vrátili jsme se obohaceni o nezapomenutelné zážitky zprostředkované skvělým průvodcem. Doporučuji všem, během mnoha cest v minulosti jsme v paměti marně hledali srovnání. Velké díky, pane Hrdličko, patří zejména Vám!

Jana Drhovská

Cesta do Izraele byl můj dlouholetý sen, který se mi 23.5.splnil.Jsou to už skoro tři neděle od návratu a já stále Izraelem žiji, zadřel se mi pod kůži:-)Chtěla bych touto cestou moc poděkovat úžasnému Karlovi Hrdličkovi, který byl na cestě Izraelem výtečným průvodcem. Děkuji za jeho ochotu, vstřícnost, starostlivost, hluboce se skláním před jeho znalostmi. Myslím, že to nebyla má poslední cesta do této nádherné země, která má oprávněně přízvisko Svatá. A teď mě omluvte, jdu si dočíst knihu-o Izraeli:-)Mějte se krásně a přeji Vám to nejlepší:-)

Milada a Pavel

Včera (1.6.2017) jsme se vrátili z 10denního putování po Izraeli. Byla to naše 2. návštěva této země a svým programem byla výborným doplňkem púvodní cesty. Projeli jsme zemi od úplného severu až k jižní části Mrtvého moře. Program byl perfektně zkomponován tak, aby přejezdy byly co nejkratší a my viděli a poznali co nejvíce. Na druhou stranu byl volen tak, že jej bez problémů absolvovali všichni účastníci i z vyšších věkových (já) či tělesných (bohužel opět já) kategorií. Ubytování bylo v dobrých hotelech, čistých, s dobrým hygienickým vybavením a s kvalitní stravou. To, že jsme viděli množství křesťanských, židovských a islámských památek, je samozřejmé. Proto jsme tam jeli. Co nás ale velmi mile překvapilo, byly exkurze i do nádherných přírodních koutů země - na Golanských výšinách, v úžasné oáze u Mrtvého moře, jinde zase koupání v kaskádě přírodních jez írek ... Ochutnali jsme místní speciality. Řeknete si, že to je normální. Ano, pokud ale s vámi nejede Karel Hrdlička. To je úkaz, to je fenomén. Zná tam snad každý kámen, při cestách jej spontánně zdravili místní lidé včetně stánkařů s ovocem...Svojí profesí doslova žije a je do roztrhání těla ochoten se s laiky o vše podělit. I proto jsme po večerech měli 3 přednášky (dobrovolné, ale nechyběl snad nikdo) - jasné, srozumitelné. Vše zasadil do patřičného kontextu. Nebylo mu zatěžko odpovědět na cokoliv. Navíc, vše okořenil množstvím vtipů, kdy prokázal svůj nadhled nad mnohdy vážnou a komplikovanou problematikou. My jej zažili již v Maroku a to bylo to stejné. Byl úžasný a to své nadšení přenesl i na nás, takže v našem kolektivu nevznikly žádné třenice, jak to tak občas bývá. Byl nadmíru objektivní, řekl i svůj pohled, ale nikomu jej nevnucoval. Přinutil nás ale přemýšlet. Závěrem: chcete-li poznat Izrael, pak s Kájou. Víc pro to už udělat nemůžete. My s ním byli podruhé, opět nadšeni a už jsme se předběžně domlouvali na příští rok - rádi bychom viděli i Petru v Jordánsku... Kájo, ať Ti to vydrží. Milada a Pavel, Strakonice

Mgr. Hedvika Bilíková

Milá Andrejko, děkuji za zaslaný program, ale především děkuji za moc krásné chvíle, které jsem prožila i díky Vám na mé vysněné dovolené. Oceňuji především Váš klid, nadhled a diplomacii při řešení situací, čímž jste vytvořila pro mě dokonalou atmosféru během zájezdu. Dozvěděla jsem se od Vás spoustu zajímavých informací a na tuto dovolenou budu moc ráda vzpomínat. Doufejme, že se na nějaké cestě za poznáním ještě setkáme.

Jaroslava E. Štachová

Etiopie-březen 2017. Mimořádně zdařilý zájezd po přírodních krásách i památkách Etiopie v ideální menší skupince 12 cestovatelů s perfektními průvodci-jak s afrikanistou Honzou Záhoříkem,tak s Tesem z etiopské cestovní kanceláře Amazing Etiopia a jejími dvěma řidiči.Věnovali se nám příkladně a starali se o nás vzorně během celého pobytu. Patří jim za to vřelý dík.Díky nim jsme hodně viděli a pronikli i do nelehkého života místních obyvatel.Když znovu do Afriky,tak s Honzou Záhoříkem a jeho spolupracovníky!

Zora, Helča, Katka

Před pár dny jsme se vrátily z pilotního zájezdu do Etiopie, organizovaného afrikanistou doc. Janem Záhoříkem, pod záštitou cestovní agentury. Chtěly bychom poděkovat za vzorně připravený program cesty, při které nám bylo umožněno setkat se s touto kolébkou civilizace. Měly jsme možnost shlédnout několik míst, vyhlášených jako světové dědictví UNESCO, např. hrad v Gonderu, stély a hrobky v Axumu, skalní chrámy v Lalibele. Viděly jsme vodopády Modrého Nilu, prožily projížďku loďkou po jezeře Tana, kde jsme pozorovaly hrochy. Při cestě na jih jsme se krátce zastavily u jezera Langano v resortu Sabana, pokračovaly jsme do města Arba Minch k jezerům Abaya a Chamo, kde jsme pozorovaly nejen hrochy, ale i pelikány a krokodýly. Cesta byla plná nevšedních zážitků, které se stupňovaly den ode dne. Velkou zásluhu na tom ovšem měl náš průvodce Jenda Záhořík, který se s námi podělil o své nesmírné znalosti této země, která je jeho druhým domovem. Na pravidelných zastávkách jsme fotografovaly krajinu, která se oblast od oblasti zásadně mění. Jenda nám přiblížil tuto zemi natolik, že jsme rozhodnuté ji v budoucnu ještě navštívit. Cestovaly jsme v ideální skupině 12 účastníků zájezdu plus náš skvělý průvodce Jenda, kterého doplňoval i místní průvodce pan Tesfaye a místní řidič (ten si hravě poradil se stády dobytka neustále křižujícími silnici) – jim všem patří náš dík. Všechno bylo perfektně zorganizované, díky menší skupině nedocházelo ke zbytečnému zdržování při přesunech a při objednávání v restauracích během poledních přestávek. Přístup našeho průvodce k celé skupině i k jednotlivým členům skupiny byl příkladný. Shrneme-li to závěrem: jely jsme do Etiopie s vlastním názorem na tuto zemi a vrátily jsme se s názorem Jendy Záhoříka. Už teď se těšíme na dalš í zájezd, který snad opět proběhne pod mnohokrát citovaným heslem našeho průvodce: „Krása střídá nádheru!“ Cestovatelská skupina 3 sestry (Zora, Helča, Katka)

Jan Krušina

Poděkování! Zájezd do Svaté země 6.3.-13.3.2017 byl pro mně nezapomenutelným zážitkem, který mi velice rozšířil poznatky o této zemi. A co si přát víc, když Vás provází vždy milá, usměvavá a půvabná paní Andrea. Až budete něco zase pořádat, dejte mi prosím vědět.

Jaroslava Elgaar Štachová

Poutní zájezd do Izraele-listopad 2016. Úžasný poznávací zájezd spojený se zastavením na biblických místech i zajímavých přírodních a historických lokalitách za duchovního doprovodu bratrů františkánů.Nezapomenutelné zážitky z výletu do nádherného údolí Vádí Kelt v Judské poušti, z panoramatických scenerií kolem kláštera Mar Saba, pevnosti Masada i Herodia. Osvěžením byla plavba po Galilejském jezeře. Zážitek by nebyl úplný bez našeho fantastického průvodce Mgr. Karla Hrdličky, jehož obdivuhodné znalosti, poutavá forma jejich podání a nevšední organizační talent spolu s vstřícným postojem k požadavkům klientů přispěly k dokonalé spokojenosti všech zúčastněných. Za přítomnosti pana Karla je každý zájezd zážitkem a já se již těším na příští setkání s ním a jeho přáteli a děkuji touto cestou nejen za krásné zážitky, ale i za získanou energii. Srdečně zdraví a hodně dalších spokojených klientů přeje Jaroslava Elgaar Štachová

Radek Šildberger + Edita

Jordánsko + Izrael Perfektní poznávací zájezd. Dokonalé jak po stránce odbornosti a poutavosti výkladu, tak i po stránce organizační. Nadstandartní zájem o klienty ze strany pana Hrdličky a cíl splnit jejich přání ( i ta náročnější :) ) je obdivuhodný. Tímto mu děkujeme za nádhernou dovolenou. Radek a EditJordánsko + Izrael Perfektní poznávací zájezd. Dokonalé jak po stránce odbornosti a poutavosti výkladu, tak i po stránce organizační. Nadstandartní zájem o klienty ze strany pana Hrdličky a cíl splnit jejich přání ( i ta náročnější :) ) je obdivuhodný. Tímto mu děkujeme za nádhernou dovolenou. Radek a Edit

MUDr. Ivana Hyplová

Díky za krásnou přednášku a dodání energie. Ivana

Jiřina a Honza Kořenský

Připojujeme se k výše uvedeným názorům cestovatelů.Plně potvrzujeme,že nahlédnutí do Maroka pod vedením Karla Hrdličky a Honzy Pěchoty je famozní zážitek.Procestovali jsme kus světa,ale tak skvěle připravený poznávací zájezd jsme absolvovali poprvé.A tudíž-s Karlem Hrdličkou a jeho přáteli kdykoli a kamkoli - Jiřina a Honza Kořenský

Milena Henychová

Maroko březen 2016. Nezbývá mi než ohodnotit 5 P (a ještě několik navíc) Poučné Poutavé Přátelské Pěkné Počasí Perfektní Průvodci (Mgr.Karel Hrdlička+Mgr.Jan Pěchota) Karle a Honzo vřelé díky za nezapomenutelná královská města, oba Atlasy, Saharu(takovou hvězdnou oblohu už asi neuvidím), i pobřeží Atlantiku. Moc zdraví Milena

Jarmila Jakubcová

Chci poděkovat panu K.Hrdličkovi za skvělé zážitky ze zájezdu do Maroka letos v březnu.Ubytování i strava super, zažila jsem i kulinářský zážitek - čerstvé ústřice, grilované ryby a i trochu adrenalinu při sjíždění z pohoří Atlas k moři.Prostě pan Hrdlička a jeho přítel pan Pěchota nám poskytli nejen odborný výklad ale i se o nás výborně starali, aby nám nic nechybělo.Tak se těším, že příští zájezd opět jen s panem Hrdličkou - neznám lepšího organizátora na zájezdu. Byla jsem již s ním po třetí. jednou v jordánsku, pak v Izraeli a Děkuji

Zachovi

Včera jsme navštívili v plzenské galerii Visio Art přednášku pana Mgr. Karla Hrdličky s názvem Izraelsko-palestinský konflikt a jeho historie. Chtěli bychom tímto moc poděkovat panu Karlu Hrdličkovi za vynikající přednášku. V téměř 2 hodinách pan Hrdlička podal poutavým a srozumitelným způsobem přehled o tomto konfliktu.Po řadě přečtených knih jsem si na této přednášce vše spojil do souvislostí.Pan Hrdlička nás obohatil o řadu zajímavých informací, které ani v knihách nejsou. Ještě jednou díky. Zachovi

RNDr. Jaroslava Elgaar Štachová

Pozdravuji tímto p. Mgr. Hrdličku a děkuji za možnost prožít neopakovatelné zážitky z cesty po Jordánsku na přelomu října a listopadu 2015.Obdivuji Vaše znalosti, lidskost ,vstřícnost a organizační schopnosti po celou dobu zájezdu. Cestovat s Vámi už samo o sobě je zážitek. Přeji hodně zdraví a síly a někdy zase na shledanou se těší RNDr. Jaroslava Elgaar Štachová,Zlín

Švihálkovi

Před 9 dny jsme se vrátili z 2týdenního okružního zájezdu po Maroku. Chci ocenit vynikající organizaci celého průběhu cesty, kdy jsme měli možnost poznat všechny tváře této sice orientální, ale světu a turistům velmi otevřené a přátelské země. Poznali jsme na jedné straně historické památky, na druhé ale i "moderní" stavby 1. poloviny 20. století. Proplétali jsme se uličkami tržnic a procházeli se bulváry pulsujících center velkých měst. Absolvovali jsme kouzelnou procházku cedrovým lesem stejně jako průchod úzkou soutěskou mezi vysokými kolmými skalisky. Koupali jsme se v přílivové laguně u moře a jeli na velbloudech přes písečné duny s ranním rozbřeskem. Úžasný byl piknik na skalisku nad mořem u majáku, kdy jsme popíjeli víno, jedli olivy, ovoce a sýr. Bydleli jsme v moderním komplexu, malém hotýlku v centru medíny, ale i v orientálně přezdobeném hotelu v místním stylu. Ochutnali jsme místní pokrmy,ale třeba i vařené šneky a čerstvě vytažené ústřice. Pili jsme místní přeslazený čaj s mátou a zvykli si na lokální pivo "Flag.". To vše bylo korunováno našimi 2 průvodci (dnes již spíše kamarády)- Mgr.Karlem Hrdličkou, vedoucím zájezdu a hlavním organizátorem a Mgr. Janem Pěchotou, orientalistou a velkým (ne-li u nás již největším) znalcem Maroka. Nemá smysl se o nich šíře rozepisovat. Slova nestačí a kdo nepoznal, neuvěří. Kdo chce jiné zapalovat,musí sám hořet - a tady to bylo znát, to nelze penězi koupit. Za nás chci Karla (budiž nám tato familiérnost odpuštěna) ujistit, že s ním jistě zase někdy někam vyrazíme. Má velké plány a prostě už teď se nám stýská po tom jeho: "Vážení přátelé, pojďte sem, stal se zázrak.." Švihálkovi

Markéta Zusková

Velice ráda bych poděkovala panu Karlu Hrdličkovi za mimořádný zážitek z cesty po Jordánsku. Pod vše, co zde již bylo řečeno, se mohu podepsat. Karel je opravdu vyjímečná osobnost, jeho přístup ke klientům a osobní vztah k navštíveným místům a místním lidem je skutečně mimořádný. Ještě jednou děkuji! Markéta Zusková

Ivana Türková

Drahý Karle, slovo drahý ve významu drahý mému srdci, laskavý, úžasný, s neutuchající energií a neuvěřitelnými znalostmi. Stále jsem ještě myšlenkami na místech, které jsme navštívili, užívám si vzpomínky při prohlížení miliónů fotek z neuvěřitelně nádherných a energeticky silných míst a se mnou všechny mé kamarádky - spoluvýletnice Všechny se shodujeme, jak nám bylo ve Tvé společnosti a i ve společnosti ostatních výletníků / skvělá parta... / krásně a jak jsme si celý pobyt nesmírně užily. Za všechny : Lydii, Aničku, Věrku a dr. Kosovou / Jeruzalém 9/2015 / zdravím a těším se někdy na shledání Ivana

Vladimíra Mertová

Poznávací zájezd do Izraele
Hluboká úcta a díky patří průvodci tohoto zájezdu Mgr. Karlu Hrdličkovi, který celý zájezd povýšil na obrovský cestovatelský zážitek a probudil můj zájem o tento region, takže jsem byla i na jeho přednášce v Praze, kde byl jednoduše řečeno vynikající. Vladimíra Mertová

Jarmila Jakubcová

Pane Hrdličko, chtěla bych poděkovat za krásné zážitky v Izraeli na zájezdu po židovských památkách. Jste nejen výborný znalec historie i současnosti Izraele, ale také máte perfektní organizační schopnosti.Zájezd byl dobře připraven a vaše "bonusy" neměly chybu.Těším se na další cestování s Vámi v příštím roce. Jarmila Jakubcová

Hynek Jordán

Dobrý den. Rád bych poděkoval panu Karlu Hrdličkovi za nezapomenutelné chvíle v Izraeli. Profesionál, znalec jazyků, místních poměrů i lidí, otevřený, velmi ochotný a vždy pomáhající - to je pan Hrdlička. Díky za úžasných 10 dní v Izraeli, mnoho nového jsem se dozvěděl. S úctou, Hynek Jordán

Mgr. Art. Ivan Sec

Milý pane Hrdličko,

těžko vyjádřím svoje pocity vděčnosti a zároveň hluboké úcty vůči Vám. Jsem přesvědčený, že řada lidí ve Vašem blízkém i širokém okolí si Vás velmi váží, nejen pro Vaše pracovní nasazení a encyklopedické znalosti, nejen pro Vaši znalost cizích jazyků, nýbrž i pro Vaši skromnost a ochotu při jednání se všemi, kteří se na Vás obracejí. Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit cesty do Izraele spolu s Vámi, protože tato cesta mi dala mnohem, mnohem víc, než jsem očekával. Mgr. Art. Ivan Sec

Iveta Korcová a Jaroslav Vítů

Chtěli bychom velmi poděkovat za krásnou, nezapomenutelnou dovolenou, ze které jsme se včera vrátili. Viděli jsme nezapomenutelné krásy Izraele, Sinaje a Jordánska, obohacené o zcela vyčerpávající výklad pana Karla Hrdličky, člověka, jež svou lidskostí a vlídnosti jen umocnil nádherné chvíle z této dovolené. Ještě jednou mockrát děkujeme a budeme se těšit na další dovolenou pod vedením tohoto báječného člověka. Korcová Iveta a Vítů Jaroslav

Lenka a Václav Bayerovi

Právě jsme se vrátili s manželem z týdenního pobytu v Izraeli. Ještě jednou chceme poděkovat panu mgr.Karlu Hrdličkovi za perfektně sestavený program a jeho ochotu a nadšení, s jakým nás provázel, a za spoustu informací, kterých se nám dostalo. Pobyt v Izraeli byl díky jemu úžasný a podnítil v nás další zájem u tuto zemi a rádi pojedeme znovu. Lenka a Václav Bayerovi

Beníškovi

Náš sen se stal skutečností, když jsme pod vedením Charlese Hrdličky projeli Izrael, Jordánskou Petru a chvíli i pobyli u Rudého moře; hlavně díky za autentické otevření dveří do reálného judaismu, kde Mgr.Hrdlička je člověk na svém místě - ochotou, odborností a srdcem je v těchto oblastech nejen odborníkem - ale "jako doma" v tom nejlepším slova smyslu; všechny výlety a všechna místa, která jsme s ním navštívili - bylo jedinečným zážitkem, z kterého čerpeme dodnes a uvažujeme o návratu do Svaté země a Jordánska. Ještě jednou moc díky Beníšci

Natálie Shpot

Ze zájezdu do Izraele jsem přijela plná dojmů, zážitků a poznání. Průvodcem naší skupiny byl pan Karel Hrdlička a jemu tady chci vyjádřit obdiv za to, jakým způsobem nás seznamoval s kulturou, historií,geografií i reálným životem. Nebyl to jen suchý výklad podle tištěného průvodce ale humorná, lidská i akademická forma výkladu. Jeho osobní účast, při řešení jakékoli situace neměla chybu. Všude se k nám chovali mile a přátelsky. Vzpomínám a děkuji, Natálie Shpot.

Martina Ladová

Vážení přátelé, moje nadšení ze zájezdu po Izraeli a Jordánsku se ani po půl roce nevytratilo ze vzpomínek. Dnes jsem zavítala na stránky cestovní agentury pana Hrdličky, a tak bych ráda přidala něco z mého nadšení. To, že se jednalo o vysoce profesionálně připravený a následně odvedený zájezd, je již zmíněno přede mnou. Mohu tedy jen potvrdit, že informace o navštívených zemích byly vyčerpávající i obohacené o nestandardní rady např. kolik a kde co stojí, kam zaběhnout na toaletu, jak a kde se dohadovat o ceně, čeho si více všímat atp. Byl to neuvěřitelně lidský až dojemný přístup ke všem účastníkům zájezdu. Tady musím zmínit i manželku pana Karla Hrdličky, paní Andreu Hrdličkovou, byla nám milou společnicí. Nejen pro ty, kteří cestovali bez doprovodu ale všem, kteří si chtěli jen tak popovídat. Je mi potěšením napsat těchto pár řádků a tímto ještě písemně poděkovat panu Karlu Hrdličkovi i paní Andree za krásných 12dní. Děkuji a brzy nashledanou, protože už mám vybranou další cestu s CAHRDLICKA. S pozdravem Martina Ladová

Alena Bachtíková

Poděkování panu Mgr.Karlu Hrdličkovi za perfektně připravený zájezd po Izraeli a Jordánsku. Byla to skutečná lahůdka. Nejenže nám pan Karel Hrdlička předával informace takovou formou, která nás stále udržovala v pozornosti ale také o nás bylo skutečně postaráno jako o VIP klienty. Jeho pozornost byla věnována snad každému zvlášť. Celý zájezd se nesl v rodinné atmosféře. Nejenže jsme si na konci zájezdu předali adresy ale jsme stále ve spojení a několik z nás si na podzim chce tento nevšední zájezd zopakovat. Tentokrát více po Jordánsku. Dostalo se nám opravdu mnoho informací o historii ale i současném životě těchto dvou bezesporu zajímavých zemí. Ještě jeden vřelý dík. Alena a Václav

Jakub Homolka

Pan Hrdlička je člověk na svém místě. S jeho službami průvodce a překladatele budete nadmíru spokojeni a Vaše dovolená se stane skutečným snem. Doporučuji výlety pod jeho vedením, budete nadšeni.

Alena Zdeňková

Vážení přátelé,

chci se také připojit k lidem, kteří prožili nezapomenutelné dny, naplněné nevšedními zážitky a ráda bych se sklonila nad profesionalitou a lidskosti pana Mgr.Hrdličky.Jeho zanícení, ochota a připravenost na jakoukoliv otázku nebo potřebu umocnila vnímání překrásné země. Dále bych chtěla touto cestou poděkovat také za péči hotelového personálu.

Ještě jednou děkuji

Alena Zdeňková

Chcete nám napsat své zážitky?

Jméno:
Datum:
E-mail:
Zážitek:

Novinky

Celodenní seminář o Izraeli v Praze

27. 01. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na speciální vzdělávací akci - celodenní seminář o Izraeli, který vás seznámí s tímto jedinečným státním útvarem a jeho specifiky. Seminář je vhodný pro všechny, kdo se do Izraele chystají, stejně jako pro ty, kteří jej již navštívili a chtějí si své znalosti prohloubit. Celým jeho průběhem vás bude provázet učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a další krajinách Blízkého východu Karel Hrdlička, který se danou oblastí dlouhodobě odborně zabývá. Veškerý výklad proběhne přístupnou a srozumitelnou formou. V rámci semináře budou probrána následující témata: 1) Základní údaje k Státu Izrael 2) Geografie a podnebí oblasti 3) Historie oblasti od starověku do současnosti 4) Složení obyvatelstva a demografické proměny izraelské společnosti 5) Ekonomika s hospodářství Státu Izrael 6) Izraelsko-palestinský konflikt 7) Judaismus - základní pojmy a přehled židovských svátků 8) Doporučení pro cestovatele do Izraele na základě osobních zkušeností aneb čeho se v Izraeli vyvarovat a co si naopak nenechat ujít plus diskuze k jednotlivým tématům Seminář proběhne v neděli 27.ledna 2019 od 09:00 do cca 18:30 v Praze. Sraz všech účastníků bude ještě upřesněn. Cena za celý seminář činí 1450 Kč.Těšíme se na Vás!!! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: cahrdlicka.zajezdy@seznam.cz nebo na telefonním čísle 736 609 894

 

Prohlídka pražského Židovského Města

03. 02. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální poznávací a výukovou akci, v rámci níž budete mít možnost navštívit a poznat všechny důležité památky pražského Židovského Města (Klausova synagoga, Staronová synagoga, Maislova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov a rovněž budova Pohřebního bratrstva) a dozvědět o jeho historii a významných osobnostech, které na tomto úžasném místě žily a působily – to vše doplněno poutavým výkladem o židovských tradicích a svátcích. Akce proběhne v neděli 3.února 2019 od 13:00 do cca 17:00. Cena: 850 korun na osobu (zahrnuje vstup do všech navštívených památek pražského Židovského Města i průvodcovské služby). Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: cahrdlicka.zajezdy@seznam.cz nebo na telefonním čísle 736 609 894

 

Kafkova Praha - specializovaná prohlídka po stopách Franze Kafky

28. 04. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na specializovanou prohlídku po stopách Franze Kafky, která nás zavede do míst, kde se Kafka narodil, kde bydlel, psal a pracoval. Cestou si budeme vyprávět o Kafkově díle a životě a zamyslíme se mimo jiné nad těmito otázkami: Jaký charakter mělo vlastně jeho přátelství s Maxem Brodem? Bylo to vůbec přátelství? Jak a kdy Kafka psal? Platí opravdu vše, co se o něm traduje? Byl introvert? Vegetarián? Sionista? Měl strach z žen? Uměl hebrejsky? Zajímala ho kabala - židovská mystika? Čím to, že si bez jeho díla svět dnes skoro nedokážeme představit? Vyprávěním o Kafkovi budeme zároveň dýchat fascinující a přece svazující atmosféru Prahy na přelomu 19. a 20. století, dobu asanace míst, kde Kafka žil. Provázet Vás budou specialista na pražské Židovské město a Terezín Jonáš Plíšek a učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Prohlídka pro Vás byla připravena na základě nejnovější literatury a průvodci se v ní budou snažit představit Franze Kafku z nových a neobvyklých úhlů pohledu. Akce proběhne v neděli 28.dubna 2019 od 13:00 do cca 17:00 a kromě pěší procházky bude rovněž zahrnovat jednu jízdu metrem (pokud nemáte předplacenou jízdenku do pražské dopravy, mějte prosím připravenou jednu jízdenku na metro) na Nový židovský hřbitov na Olšanech, kde se nachází hrob Franze Kafky a kde naši prohlídku zakončíme. Cena za celou prohlídku činí 750 korun za osobu. Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: cahrdlicka.zajezdy@seznam.cz nebo na telefonním čísle (pouze sms) 736 609 894.

 

Zájezd do Terezína - prohlídka Terezína a dalších míst pod vedením Jonáše Plíška a Karla Hrdličky

23. 06. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na speciální poznávací a výukovou cestu do Terezína, v rámci níž se budete mít možnost dobře seznámit s pohnutou historií tohoto místa a jeho jednotlivými částmi. Kromě Terezína se rovněž zastavíme u plastiky Brána nenávratna sochaře Aleš Veselého v Praze-Bubnech, která připomíná transporty pražských Židů do Terezína, a na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, kde až do roku 1943 transporty končily a odkud poté museli transportovaní pokračovat do Terezína pěšky. Na zpáteční cestě do Prahy poté uděláme kratší zastávku v Nelahozevsi, kde bychom rádi příjemně zakončili naši cestu provázanou s jinak velmi pohnutou a tragickou minulostí. Akce proběhne v neděli 23. června 2019 - odjezd v 10:00 z Prahy Florence (místo bude upřesněno) s návratem na stejné místo kolem 18:00. Na akci Vás budou provázet specialista na pražské Židovské město a Terezín Jonáš Plíšek a učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Cena: 950 korun na osobu (platí se předem a zahrnuje autobusovou dopravu a průvodcovské služby) plus vstupné do všech terezínských objektů - 220 dospělí/170 studenti, důchodci a děti (platí se až na místě) . Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: cahrdlicka.zajezdy@seznam.cz nebo na telefonním čísle (pouze sms) 736 609 894.

 

Prohlídka židovských památek Boskovic

25. 08. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální poznávací a výukovou akci, v rámci níž budete mít možnost poznat židovské památky Boskovic, které se mohou pyšnit unikátně zachovalou židovskou částí města. Kromě prohlídky židovských památek se budete rovněž moci dozvědět o historii místní židovské komunity a o jejích významných osobnostech – to vše doplněno poutavým výkladem o židovských reáliích, které se váží k životu boskovické židovské komunity. Průvodcem Vám bude učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Akce proběhne v neděli 25. srpna 2019 od 13:00 do cca 17:30 (Sraz bude na hlavním boskovickém Masarykově náměstí před budovou radnice). Cena za celou prohlídku včetně vstupného: 750 korun na osobu. Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: cahrdlicka.zajezdy@seznam.cz nebo na telefonním čísle 736 609 894.

 

Intenzivní kurz moderní hebrejštiny v Praze

26. 08. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na intenzivní kurz moderní hebrejštiny pro začátečníky, který proběhne v týdnu od pondělí 26. srpna do pátku 30. srpna 2019 v Praze v prostorách Střední umělecké školy textilních řemesel (U Půjčovny 1274/9, Praha 1, 110 00). Kurz bude probíhat vždy 4 vyučovací hodiny denně od 16:00 do 19:30 hodin. Veškeré materiály obdržíte na hodinách během kurzu. Kurzovné činí 2500Kč na osobu. Pro účast na kurzu nejsou nutné žádné předchozí znalosti. Vyučujícím celého kurzu je Karel Hrdlička. Přihlášky na kurz prosím posílejte na e-mailovou adresu info@cahrdlicka.cz (uveďte prosím své jméno a kontaktní údaje - stačí e-mail a telefonní číslo). Všichni zájemci o kurz a milovníci hebrejštiny jsou srdečně zváni a vítáni!

 

Prohlídka židovského Kolína

15. 09. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální poznávací a výukovou akci, v rámci níž budete mít možnost poznat historii a židovské památky Kolína - kdysi slavného židovského centra, kterému se proto přezdívalo Jeruzalém na Labi. Kromě prohlídky místních židovských památek se budete rovněž moci dozvědět o jeho historii a významných osobnostech, které na tomto úžasném místě žily a působily – to vše doplněno poutavým výkladem o židovských reáliích, které se váží k životu místní židovské komunity. Průvodcem bude učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Akce proběhne v neděli 15. září 2019 od 10:00 do cca 16:30 (Sraz bude u kolínského hlavního vlakového nádraží - výborná dopravní dostupnost vlakem z Prahy i z Moravy, v poledne též možnost oběda či kávy v centru Kolína, např. v restauraci pensionu U Rabína). Cena za celou prohlídku včetně vstupného: 650 korun na osobu. Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: cahrdlicka.zajezdy@seznam.cz nebo na telefonním čísle(pouze sms) 736 609 894

 

Zobrazit archiv