IZRAEL, PALESTINA, JORDÁNSKO říjen, listopad 2020

Jeruzalém - Skalní dóm    /    foto Tomáš Vokr

Jeruzalém - Skalní dóm    /    foto Tomáš Vokr
Betlém    /    foto Dagmar Vokrová
Jericho - Elíšův pramen    /    foto Tomáš Vokr
Petra    /    foto Tomáš Vokr
Západ slunce nad Petrou    /    foto Tomáš Vokr
Plavba po Galilejském jezeře    /    foto Tomáš Vokr
Wádí ram    /    foto Tomáš Vokr
 

IZRAEL, PALESTINA, JORDÁNSKO říjen, listopad 2020

Nádherný zájezd do Svaté země a Jordánska Vám přiblíží Karel Hrdlička. Tento zájezd probíhá v ideálním čase za krásného počasí + koupání v Rudém moři v Eilatu a Mrtvém moři. Zažijte neopakovatelnou cestu za poznáním!!!

cena včetně tax a palivového příplatku:
35990 Kč

délka pobytu: 11 dní 25.10.2020 - 04.11.2020

ODLET: z Prahy z Letiště Václava Havla PŘÍLET: do Prahy na Letiště Václava Havla

Velmi bohatý tématicko-poznávací okruh s koupáním v Mrtvém moři a Rudém moři, v rámci nějž budete mít možnost navštívit množství starobylých a biblických míst, jako je např. Jeruzalém, Betlém, Jericho, řeka Jordán, Kafarnaum, Bejt Šean, Caesarea Přímořská, Jaffa, pevnost Herodion + plavba po Galilejském jezeře, návštěva úžasného skalního města Petra v Jordánsku + jízda jeepy po pouštní pláni Wadi Rum.

POŘADATEL ZÁZEZDU:

Pořadatelem zájezdu je česká cestovní kancelář CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Izraele již od roku 1993.

ODBORNÝ DOPROVOD:

Klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).

UBYTOVÁNÍ:

7x Betlém, 2x Petra a 1x Eilat v příjemném hotelu s polopenzí, vždy ve dvou (páry + dvojice) až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit příplatek za 1/1 pokoj.

CENA ZAHRNUJE:

leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, autobusová přeprava, 10x ubytování s polopenzí, 1x oběd v Betlémě, servis průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE:

1) příplatek 200 USD vybírá se v Izraeli v USD (zahrnuje: vstupy do vybraných objektů, plavbu lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče)

2) připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 980,-/os./pobyt, do 18 let 810-/os./pobyt - v případě zájmu je nutné tuto částku uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK),

3) pro zájemce jednolůžkový pokoj za 5 500,-/pobyt.

PŘIHLÁŠKY:

Pro přihlášení postačí vyplnit formulář na našich stránkách, poté obdržíte cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu ve výši 13 000 Kč/na osobu, zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na adresu naší cestovní agentury (CA Andrea Hrdličková, Partyzánská 16, 312 00 Plzeň) či oskenovanou na e-mail: info@ckhrdlicka.cz, po připsání zálohy (popř. celé platby) na účet potvrdíme kopii smlouvy zpět. Doplatek zájezdu, prosím, zašlete nejpozději do 25. 8. 2020, cca měsíc před odletem obdržíte finální pokyny a informace k zájezdu.

Minimální počet účastníků: 40

Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

DOPORUČENÍ:

Pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 21-26°C.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Izraele je 6 měsíců od data návratu - v Izraeli je tato náležitost striktně vyžadována.

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den (neděle 25. října):

Sraz všech účastníků na Letišti Václava Havla ráno v 8:45 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1, odbavovací pulty od č. 171-178, vlastní odlet je v 11:55 hod., dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, po přistání v Tel Avivu a vyřízení letištních formalit bude následovat přesun busem na hotel v Betlémě, ubytování, večeře, nocleh.

2. den (pondělí 26. října):

Snídaně, Herodion - jedna z významných pevností Heroda Velikého - luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo) – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, oběd v malebné orientální restauraci v centru Betléma, odpoledne program v Betlémě - bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, nákup levných suvenýrů z olivového dřeva, kratší osobní volno, Betlém - večeře, nocleh.

3. den (úterý 27. října):

Snídaně, návštěva nádherné archeologické lokality Bejt Šean, která se může se pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Bejt Šean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, Jardenit - biblická řeka Jordán, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, odpoledne plavba po Galilejském jezeře, Betlém - večeře, nocleh.

4. den (středa 28. října):

Snídaně, Megido - starozákonní biblické významné město, v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem, tato magická lokalita čítala na 20 osídlení, dodnes je torzálně dochované tzv. Vozové město s 30 m dlouhým podzemním tunelem, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), Tel Aviv - procházka po příjemné městské pláži, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3 000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, Betlém - večeře, nocleh.

5. den (čtvrtek 29. října):

Snídaně, dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém z vyhlídkové terasy, chrám Dominus Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, chrám Smrtelné úzkosti (bazilika Národů), přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Křížová cesta (Via Dolorosa), po které Ježíš kráčel na Kalvarii, Litostrotos - podzemní vodní nádrže z časů Ježíšových, chrám Odsouzení a Bičování Krista, Golgota - chrám Božího hrobu, místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, možnost osobního volna, návrat na hotel do Betléma - večeře, nocleh.

6. den (pátek 30. října):

Snídaně, pokračování programu v Jeruzalémě, Chrámová hora – místo, kde se v minulosti nacházel první i druhý jeruzalémský chrám a kde dnes stojí tzv. Skalní dóm – islámská svatyně a dominanta Jeruzaléma, prohlídka dalších památek islámského umění nacházejících se na Chrámové hoře, Zeď nářků - posvátné místo judaismu, které podle židovské tradice nikdy neopouští Boží přítomnost a kde Židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť a tzv. cardo – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, Sionská brána, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, osobní volno, návrat na hotel v Betlémě – večeře, nocleh.

7. den (sobota 31. října):

Snídaně, pevnost Masada - prohlídka (vstup + zpáteční jízdné lanovou dráhou) - Herodův palác, kde se mimo jiné ukrýval i před obávanou královnou Kleopatrou, místo posledního odporu ve válce židovské, symbol izraelské svobody, nezávislosti a heroizmu, Tel Jericho - nejstarší zaznamenané neolitické osídlení (až 8.000 let před letopočet), široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce, přestávka na oběd, Jericho - nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, pohled na horu Pokušení, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání, koupání v Mrtvém moři, návrat na hotel do Betlémě - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě spojená s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh.

8. den (neděle 1. listpadu):

Snídaně, časnější odjezd z Betléma (06:00 – 06:30 hod.), Micpe Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka na izraelský „Grand Canyon“, cca 2 hodiny koupání v Eilatu v Rudém moři, poté přesun do jordánské Petry - večeře, nocleh.

9. den (pondělí 2. listopadu):

Snídaně, celodenní výjezd do jednoho z divů světa - návštěva zřejmě nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě - skalní město Petra - fascinující skalní komplex, který byl osídlený ještě dávno před počátkem našeho letopočtu zejména národem Nabatejců, na některých úsecích lze využít oslíky a velbloudy (za poplatek), jedná se o vrchol celého zájezdu, Petra - večeře, nocleh.

10. den (úterý 3. listopadu):

Snídaně, výjezd do jedinečné pouštní oblasti Wadi Ram, která je vzdálená asi 1 hodinu jízdy autobusem z Akaby, jedinečné místo, které se svými dramatickými pouštními a skalistými scenériemi patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější místa v Jordánsku. V tomto hodnotném dni vás čeká 2 hodinová jízda jeepy po pouštní pláni ve Wadi Ram se zastávkami na několika vybraných zajímavých místech, poté speciální oběd přímo na poušti, připravený místními domorodými beduíny, pozdě odpoledne přesun zpět do Izraele, ubytování na hotelu v Eilatu, volný program v Eilatu, večeře, nocleh.

11. den (středa 4. listopadu):

Snídaně, přesun autobusem na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, odlet do Prahy v 17:35 s příletem do Prahy ve 21:00.

 * CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek.

* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst.


Nahoru ^

Reference / Zážitky od našich klientů

Částečkovi a Eva Opiolová

Vzhledem k tomu,že již mnoho let jezdíme na nejrůznější poznávací zájezdy, tak myslím, že můžeme po absolvování zájezdu do Izraele, Palestiny a Jordánska v únoru 2020 opravdu objektivně posoudit kvalitu průvodce a tady je nutno říci, že pan Karel Hrdlička je mezi průvodci opravdu TOP. Ačkoliv jsme četli reference a měli i osobní reference od účastníků předchozích zájezdů, pan Hrdlička předčil očekávání. Vědomosti, organizace,neskutečná znalost místního prostředí, smysl pro humor, upřímná snaha o to,aby všichni klienti byli spokojeni....Tímto chceme vyslovit velké díky za nádherné zážitky a budeme doufat,že se nám podaří opět někdy vyrazit za dalšími zážitky právě s panem Karlem a samozřejmě budeme naše skvělé zkušenosti s CA Hrdlička šířit dále.

Hana Kalná

Mé nedávné putování po Izraeli, Palestině a Jordánsku naprosto předčilo má očekávání díky panu průvodci s velkým "P" Karlu Hrdličkovi. Mnohé hřivny, které pro svůj život dostal, intenzivně rozvíjí a používá tak, aby z nich měli maximální prospěch všichni na zájezdu jemu svěření. Jsem vděčná, že jsem mohla být jednou z nich. Proto rozhodně doporučuji zažít jedinečnou zkušenost s CA Hrdlička! Budete v nejlepších rukou běžný standard očividně převyšujícího profesionála a zároveň lidsky velmi kvalitního, zralého člověka, jemuž neschází smysl pro humor a kterého si po této zkušenosti skutečně vážím.

Jarmila Johnová

Dobrý den, pane Hrdličko,

po včerejším návratu jsem v mysli stále ještě v poušti, v Jeruzalémě, na Hoře Blahoslavenství…

Moc Vám děkuji za neuvěřitelně krásně prožité dny! Za všechnu Vaši péči a starost, za nádherný program a jeho organizaci. Vůbec nemohu najít slova, kterými bych to všechno vyjádřila.

Byly to nezapomenutelné zážitky a jsem Vám za ně moc vděčná.

Díky moc.

Přeji Vám hodně síly do Vaší náročné práce a také, ať Vám stále přináší radost.

Jarmila Johnová

Zdeňka Drakuličová

Dobrý den pane Hrdličko,

Včera jsem měla možnost zúčastnit se semináře, který jste pořádal o Izraeli, a musím konstatovat, že jsem se ve svém dlouhém, jak profesním tak i soukromém životě účastnila desítek seminářů, prezentací apod. Zážitek, který jsem si odtud odnesla, byl plný emocí, plný nových vědomostí, které budu muset uspořádat, znovu se k nim vracet a pochopitelně i navštívit tuto krásnou a zajímavou zemi. Jste odborník na slovo vzatý, Vaše hluboké znalosti, o tomto regionu navazují na okolní svět a to nejenom v současnosti ale i hluboké minulosti.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem

Zdeňka Drakuličová, Praha

Lea Tomsová

Minulý týden jsme se s manželem vrátili z cesty po Jordánsku. Země je to opravdu nádherná a stojí za to vidět víc než jen Petru. Díky Karlovi se tato cesta pro nás stala opravdu nezapomenutelnou a rozhodně nebyla poslední. Díky. Lea Tomsová, Turnov

Eva Tefrová

Vážení přátelé, přeji všem krásný den. V říjnu jsem absolvovala zájezd do Izraele a Palestiny, spojený s oslavou svátku Sukot. Zájezd to byl více než skvělý. Vše klaplo na jedničku s hvězdičkou - organizace, program a spousta bonusů navíc, které ani v programu nebyly. A to vše zásluhou fantastického průvodce - Mgr. Karla Hrdličky - to byl ten největší bonus ze všeho. Usměvavý, nic nebylo problém a vždy všechno zařídil ke spokojenosti všech. Jazyková vybavenost a vědomosti pana Hrdličky jsou úžasné. Jeho práce je pro něho milovaný koníček a srdcová záležitost, což je opravdu znát. Tak že , jestli někam cestovat, tak jedině s CA HRDLIČKA. Díky za nádhernou a pohodovou dovolenou. Šalom, Eva Tefrová .

Dita Bartolšicová

Milá cestovní agenturo,

dovolte mně vyjádřit velký dík za Váš krásný zájezd do Jordánska (12. - 21. 11. 2019), kterého jsem se mohla zúčastnit. Přijela jsem opravdu naplněna nevšedními krásnými a obohacujícími zážitky. 

Díky, Karle, za skvělý lidský přístup a perfektní schopnosti průvodce na zájezdě.

Srdečně zdraví

Dita Bartolšicová, Ostrava

Kuzniarští

Dobrý den všem. Včera jsme se s manželkou vrátili z poznávací cesty po Izraeli a Palestině, která byla bonusově okořeněná o židovský svátek " SUKOT ". Celou akci bravůrně průvodcoval Mgr. Karel Hrdlička. Historie a problematika Blízkého východu jsou jen zlomek znalostí, které má. Jeho jazykové nadání je obdivuhodné a přístup k lidem, které provází, je nadstandartní. Vždy mile vstřícný a pozitivně nalděn. Zájezd v podání pana Karla byl excelentí, doplněný o místa mimo program, který i tak byl vynikající. "NEZNÁME LEPŠÍHO PRŮVODCE". Karle, děkujeme za nádherné zážitky a těšíme se na další akci. S úctou Hana a Jiří Kuzniarští z Hranic.

Jaroslava Elgaar Štachová

Chtěla bych touto cestou poděkovat CA Andrea a Karel Hrdličkovi za zorganizování velmi zajímavého a obsahově bohatého zájezdu do Istanbulu v období 21. - 28.9.2019. Byl to již pátý zájezd s Vaší CA a opět mi poskytl krásné zážitky,na které budu dlouho vzpomínat. I když Karel ani Andrea tento výlet neprůvodcovali, dovedou si najít delegáty, kteří jsou odborně i organizačně na výši. To platí i o obou našich průvodkyních Mgr. Kateřině Vytejčkové a její turecké kolegyni Bánú,které nám poutavou formou podaly spoustu informací k historii i současnosti tohoto nádherného města. Příkladně se o nás staraly a vycházely vstříc i mimo program zájezdu. Patří jim za to velký dík. Přimlouvala bych se za zorganizování zájezdu do Kappadokie,která je opravdu kouzelná, a přiblížila by Turecko zase z jiného pohledu. Jistě by něco takového uvítali účastníci zmíněného zájezdu i jiní klienti. Moc Vás zdravím,přeji vše nejlepší a těším se opět někdy na shledání. S Vaší CA vždy ráda pojedu.

Vlaďka Pastorová

Jsou to již 4 týdny ode dne, kdy jsme se vrátili z opět super zážitkové dovolené z "Československa první republiky". Kdo to ještě netuší - ano byl to zájezd na Podkarpatskou Rus. Kdo jen trošku váháte, odhoďte obavy a jeďte s Kájou Hrdličkou po všech těch stopách, které nám znovu objevil a ukazuje nám je. Nejen krásná příroda, ale prostě vše. Po všech těch zážitcích je mi jasné, proč nám Kája chce ukázat vše, co se nám bude nejen líbit, ale i to, co nás obohatí. Opravdu zájezdy se srdcem na dlani. A já určitě v příštím roce jedu zase.

Lidka, Pavel, Dáša, Míra, Bohuš a Jitka

Dobrý den, chtěli bychom se podělit o krásné zážitky z poznávacího zájezdu po Arménii z letošního června. Je to nádherná země s neuvěřitelnou přírodou, památkami, historií a především úžasných lidí. To vše ještě korunováno nevyčerpatelnými informacemi našeho průvodce p. Karla Hrdličky. Ještě jednou moc děkujeme za nezapomenutelnou dovolenou.

Vlaďka Pastorová

S Kájou Hrdličkou jezdíme pravidelně již od roku 2013.) Ve čtvrtek 20.6.2019 jsme se s kamarádkou Hankou vrátily z úžasného zájezdu po křesťanských památkách v Arménii. Opět a jako vždy zájezd perfektně připraven a zajištěn a to nejen ze strany české - průvodcoval Kája, tak i ze strany partnerské v Arménii, kde nás měla na starosti Laurička. Kdo má pochybnosti, hoďte je za hlavu. Zájezd je luxusní a opravdu stojí za to vidět vše, co Arménie nabízí. A že cahrdlicka jsou super, svědčí i to, že jsme se domlouvali na dalších zájezdech. Andreo a Kájo, velké díky. Uvidíme se na Podkarpatské Rusi.

Ludmila Šatrová

Dobrý den, zúčastnily jsme se včera, dne 28.4.2019 "překrásné procházky Kafkova Praha". Děkujeme za úžasné odpoledne plné zajímavých informací, které jsme dostaly "naservírované" k tak zajímavé osobnosti, kterou Kafka byl a je. Zdravím L.Šatrová

L. Brožková

Po loňském zájezdu do Izraele s paní Andreou Hrdličkovou jsem letos absolvovala další skvělý zájezd do Maroka.Tentokrát s panem Karlem Hrdličkou a panem Janem Pěchotou.Díky těmto dvěma chlapíkům jsme poznali Maroko jako málokdo.Skvěle nás vzdělávali nejen v terénu,ale i během cesty autobusem.Díky nim a skvělé partě to byl nezapomenutelný zážitek. Doporučuji všem a vám hoši jestli dovolíte hodně dalších úspěšných zájezdů a snad zas někdy....L.Brožková

pan Aleš Gilar

Před 10 dny jsem se vrátil z poznávacího zájezdu Izrael, Jordánsko a chci vyjádřit několik hodnotících myšlenek, které hovoří za naši velmi spokojenou, šestičlennou skupinu cestovatelů z Liberce. Průvodkyní byla po všech stránkách skvělá Andrea Hrdličková, jejíž kvality přesně popsali manželé Štilcovi v předchozím příspěvku. Domnívám se, že ona na naši grupu rovněž vzpomíná ráda. Prezentovali jsme se totiž společnými rozlišovacími znaky - triky stejného potisku a tak jsme se zřetelně od ostatních účastníků zájezdu křiklavě odlišovali "bavlněným stejnokrojem." Paní Andrea jistě ocenila náš nevšední humor, soudržnost, optimismus, touhu po poznání biblických krajin a další specifika, jejimž nositelem byl hovorný pan Novák, nepřímo delegovaný za jakéhosi zástupce ve věcech sběratelských, dějepisných i technických (letouny izraelských vzdušných sil). Jako vysokoškolsky vzdělaný jedinec smekám pomyslný klobouk před znalostmi, přehledem historickým i politickospolečenským, souhrnými informacemi celého Blízkého východu a jazykovými dovednostmi paní Hrdličkové. Průvodkyně Andrea velice zajímavým a poutavým výkladem dokázala sdělit své nabyté vědomosti přirozeným, sympatickým a chápavým způsobem, který jistě ocenili všichni zúčastnění. S úsměvem nyní vzpomínám, jak Liberečáci po zhotovení svých fotografií z populárních míst často urychleně vyhledali delegátku a pádili k ní, aby jim z vyprávění uniklo co nejméně. Fundovanost, obětavost, bezchybná organizace a milý přístup průvodkyně byl korunován na závěr pobytu originálním dortem se sladkým nápisem společného putování. Liberecká skupina předala na památku paní Hrdličkové jako výraz vděku a uznání českou vlaječku s podpisy naší skupiny a odznáčkem této rekreace, která byla nejen mnou ohodnocena jako jedna z nejhodnotnějších a nejzvláštnějších v mém životě. Paní Andreo, srdečně zdravíme a děkujeme!

Jana Vlčková

Též jsme se před týdnem vrátili z putování po Jordánsku a trochu Izraeli s panem Karlem Hrdličkou. Mohu jen potvrdit všechny superlativy, které zde již padly a jen bych opakovala ohromnou chválu na znalosti, organizaci, péči a vše možné i nemožné. Prostě jak již někdo psal, když do těchto zemí, tak jedině s Hrdličkou:) Bylo to fakt úžasné a doufám, že zase s Vámi vyrazíme. Moc děkujeme a přejeme hodně dalších spokojených cestovatelů.

Kuzniarští

Dobrý den všem, je to jen pár dní co jsme s manželkou vrátili ze zájezdu Jordánsko a Jeruzalém kde průvodcoval Mgr. Karel Hrdlička. Ještě dnes vstřebáváme jeho mistrovství a bravuritu s jakou průvodcoval. Často cetujeme a měli jsme možnost poznat hodně průvodců, některé dobré, jiné lepší, ale pan Hrdlička je z nich absolutně " NEJLEPŠÍ " Staral se o celý zájezd s obrovskou péčí a láskou. Jeho jazykové a historické znalosti Blízkého východu jsou fantastické. Už se těšíme na další zájezd s CA Hrdlička. Karle, děkujeme za nádhernou dovolenou a přejeme spoustu spokojených účastníků. S pozdravem manželé Hana a Jiří Kuzniarští z Hranic.

Václava Šípková

Moc děkuji za úžasné zážitky v Izraeli a péči pana Hrdličky,který se o nás skvěle staral. Zájezdy s panem Hrdličkou vřele všem doporučuji,jeho znalosti,humor a nadšení jsou nezapomenutelné. Děkuji Š.

Zdena Ročňová

Chtěla bych poděkovat za perfektně připravený a zorganizovaný zájezd na Podkarpatskou Rus, který splnil veškerá má očekávání. A to především díky skvělému průvodci Karlu Hrdličkovi - vynikajícímu profesionálovi, výbornému znalci historie, jazyků a především skvělému člověku, ochotnému kdykoliv a s čímkoliv pomoci. Zájezd jsem si opravdu užila a těším se na další cesty. Zdena Ročňová

paní Irena Hájková

Když do Izraele, tak jedině s Karlem Hrdličkou! Nikdy jinak...

Eva Tefrová

Krásný den , v neděli 19. 8. jsem se zúčastnila prohlídky židovských Boskovic. Díky našemu průvodci, Karlu Hrdličkovi, se prohlídka vyvedla ne na 100 % , ale na 110% . Jeho organizační schopnosti a vědomosti jsou famózní. Tedy opět zvládnuto na jedničku s hvězdičkou. Děkuji za nádherný zážitek. Shalom Eva Tefrová

Pavel Svoboda

V červenci jsem absolvoval s manželkou zájezd   Izrael, Jordánsko  8. 7. - 17. 7. 2018. Chtěl bych touto cestou vyjádřit naši spokojenost s organizací zájezdu jako takového a hlavně pak s osobou našeho průvodce - Mgr. Karla Hrdličky, kterému bych rád poděkoval za  jeho přístup, který po stránce lidské i profesní pro nás nastavil novou laťku průvodcovské práce a to do té míry, že při našem dalším rozhodování - kam na "poznávačku" - se nejprve podíváme, kam jede "Hrdlička". / tu Armenii dáme  někdy v budoucnu určitě / Přeji úspěch v další práci. Pavel Svoboda

paní Nováková, pan Janda

Vážení a báječní Hrdličkovi,

stále vstřebáváme naše zážitky ze zájezdu a evidentně je budeme i nadále postupně vstřebávat. Nejdříve bych ráda uvedla, že před samotným odjezdem jsme vlastně nevěděli, co nás na konci cesty čeká. Věděli jsme jen, že nás bude provázet skvělý průvodce a brali jsme to jako záruku dobře strávené dovolené, protože jsme již s Karlem měli tu čest cestovat po Izraeli.
Nemohu však napsat, že to byla jen dobře strávená dovolená. Byla to skvěle prožitá cesta po neuvěřitelně nádherném kraji. Prozkoumali jsme nejen krásná zákoutí země, která je většině světa dobře skrytá (což je sice škoda, ale o to více se mi líbí, že Podkarpatská Rus není ještě tak zkažená). Viděli jsme hodně zajímavých míst, která mají s naší historií mnoho společného, až překvapivě mnoho. Zažili jsme drobná dobrodružství, čímž jsme okusili trochu jinou atmosféru Ukrajiny. Ale hlavně jsme díky Karlovi odjížděli domů nadšeni z jeho neuvěřitelných znalostí, které nám předal. Z jeho chování ke klientům, které je více než profesionální a přívětivé. Z jeho organizačních schopností, díky kterým byla tato dovolená opět naprosto špičková.

Riegelovi

Zájezd na Podkarpatskou Rus. Již potřetí s Karlem Hrdličkou a zase nazapomenutelný zážitek. Svatý a trpělivý Karle, děkujeme Ti za Tvou ochotu dělit se o své vědomosti a přitom se starat o 50 klientů, kteří si nemohou přát lepší servis. Výběr pamětihodností, zajímavostí a zážitků jako vždy dokonalý.

 

Stryhalovi

17.7.2018 jsme se vrátili z poznávacího zájezdu Izrael-Jordánsko. Vrátili jsme se nadšeni a se spoustou zážitků a informací díky panu Hrdličkovi. Je "chodící encyklopedií". Jeho znalosti, starost o skupinu, ochota.... byly nepřekonatelné. Je na něm vidět, že ho to baví. Lepšího průvodce jsme na svých cestách neměli a troufám si tvrdit, že už ani nebudeme mít, protože s jiným bychom už nejeli. S panem Hrdličkou - kamkoliv. Moc děkujeme za krásnou dovolenou.

Jiřina a Honza Kořenský

Milý Karle, březnové putování po Izraeli a návštěva jordánské Petry bylo pro nás opět krásným zážitkem.Nejen Tvé znalosti,schopnost je předávat ,ale hlavně Tvá lidskost,humor,více než profesionální řešení všech problémů a osobní přístup naše zážitky ještě umocnily.Opět píšu-s Karlem Hrdličkou kdykliv,kamkoliv - Jiřina a Honza Kořenský

J. Tišer

Chtěl bych vyslovit poděkování a obdiv panu Hrdličkovi, našemu průvodci zájezdu po Izraeli a Jordánsku. Srdečnost a nadšení pro věc bylo nakažlivé a rád jsem se nechal strhnout. Oceňuji jeho hluboké vědomosti; jsou asi i jiní s podobnými znalostmi, ale ne všichni je dovedou předat. Díky panu Hrdličkovi bylo možné získat kompaktní obrázek o dějinách regionu od raných městských aglomerací až po současnost. A to formou zcela přístupnou pro každého. Jako bonus jsme se dozvěděli i několik příběhů ze života pánů Kohna a Roubíčka. Ještě jednou děkuji.

Švihálkovi

Ve 2. polovině března 2018 jsme absolvovali 10denní zájezd do Izraele a Jordánska s Karlem Hrdličkou. Cesta nás plně uspokojila, vrcholem pro nás pak byla návštěva jordánské Petry (v Izraeli jsme již byli i dříve). Celý zájezd proběhl bez komplikací, byl skvěle zkomponován a viděli jsme maximum možného. Hlavním trumfem ale byla osoba Karla (dle místních "Čárlího"). My s ním byli již opakovaně a i nadále z něj čiší obrovské fandovství, zapálení, snaha předat maximum informací - to vše podpořeno jeho hlubokými znalostmi a až úzkostnou starostlivostí o všechny účastníky od začátku zájezdu v Praze až po závěrečné loučení. Psali jsme již i dříve, nechceme se opakovat, ale trváme na tom, že lepšího průvodce pro daný region u nás nenaleznete. Takže, zase někdy na viděnou, Kájo. Pavel a Milada Švihálkovi

Sochorovi

Vážený pane Hrdličko, chtěli bychom Vám mnohokrát poděkovat za krásný poznávací zájezd do Izraele (a Jordánska). Z Vašeho výkladu a jednání čišelo zapálení pro věc a velké vědomosti, díky kterým jsme se dozvěděli o spoustě souvislostí. Ani chvilku jsme se během zájezdu nenudili a ještě nyní v nás zážitky doznívají. Program byl skvěle propracován, viděli jsme spoustu krásných míst a vše mohli v klidu vychutnat. Vážíme si Vašich organizačních schopností a přístupu k lidem. Těšíme se na další zájezdy s Vámi. S pozdravem Michaela a David Sochorovi

Schindlerovi

Děkujeme za krásné zážitky z Izraele. Velké poděkování patří paní Andree Hrdličkové za úžasný výklad a perfektní organizaci zájezdu. Schindlerovi.

E.H.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na organizaci zájezdu podíleli, ale hlavně paní Andree Hrdličkové, která náš zájezd průvodcovala. Chovejte ji na rukou, tak skvělou průvodkyni těžko seženete!! Moc za vše děkuji a pokud mi zdraví dovolí, určitě se do Izraele ještě vypravím. E.H.

Krýslovi

Děkujeme za letošní nádhernou dovolenou v Ománu, kam by nás bez doporučení a následného průvodcování pana Karla Hrdličky nejspíš nenapadlo na poznávačku jet.

Krásná země, krásné cestování, úžasný průvodce.

Děkujeme

Alena a Zdeněk Krýslovi

paní Brožková Ludmila

Chci vám poděkovat za skvělý zájezd do Izraele.Byl to můj sen,který jsem si splnila a díky skvělé a velmi milé průvodkyni paní Andree Hrdličkové bylo mé pobývání v Izraeli ještě umocněno jejími vědomostmi a příjemným vystupováním.Škoda,že vše jednou končí,ale určitě se do Izraele jako mnoho jiných jednou vrátím.S pozdravem L.Brožková

Galíková

Vážený pane Chválku, 1. března jsme se vrátili já a moji přátelé z Izraele, který jsme navštívili s Vaši cestovní kanceláří. Píšu za celou naši skupinu, abychom Vám poděkovali za perfektně zorganizovaný zájezd a především za fantastickou průvodkyni paní Andreu Hrdličkovou. Jezdím každoročně s cestovními kancelářemi na dovolené, jsem většinou spokojená s průvodci, ale paní Andrea posunula laťku hodně vysoko! Výborné znalosti, provází "spatra", skvěle jazykově vybavená, ale hlavně ochotná odpovídat na všechny dotazy od rána do noci a ještě k tomu s milým úsměvem a ochotně. Loučili jsme s paní Andreou na letišti se slzami v očích a určitě se chceme s Vaší cestovní kanceláří zase někam vydat. Ještě na závěr .... Dort od Vás byl taky moc milý nápad a k tomu byl i výtečný. Pane Chválku, děkujeme za krásné zážitky a přejeme Vám hodně spokojených klientů. Za skupinu z Chebu Alice Galíková

Jaroslava Elgaar Štachová

Srdečně zdravím pana Karla Hrdličku. Již počtvrté jsem se zúčastnila poznávacího zájezdu s jeho cestovní agenturou a jako pokaždé,byla jsem velmi nadšená. Tentokrát jsem si vybrala programově bohatý zájezd do Ománu a Dubaje v únoru 2018,ve kterém jsme se hodně dověděli o nádherném Ománu s jeho jedinečnými přírodními a kulturními památkami a mohli tuto výjimečnou zemi porovnat s kosmopolitním Dubajem.Jako vždy ochotný,starostlivý a o celou skupinu pečující pan Karel svými excelentními znalostmi obou zemí umocnil nezapomenutelné dojmy a zážitky,které budou ještě dlouho doznívat. Touto cestou moc děkuji za krásný zájezd a přeji jemu a jeho blízkým vše nejlepší, pohodu,štěstí a v neposlední řadě hodně spokojených klientů. Snad někdy příště na shledanou na dalším zájezdě se těší Jaroslava Elgaar Štachová

Norbert Riegel

Právě jsme se vrátili ze zájezdu po Izraeli a Jordánsku. Pan Karel Hrdlička se opět překonával. Po šesti letech od našeho posledního setkání se Čárlí vůbec nezměnil- ochota, vstřícnost, dokonalá logistika při ubytování a dopravě. Obrovské penzum informací, někdy všetečné dotazy vždy zodpověděl s klidem sobě vlastním. Vstřebávat to vše budeme ještě dlouho. Po letech jsem dokonce začal znovu a důkladněji číst Bibli, tentokrát jako napínavou a dobrodružnou knihu. Díky Karle- Čárlí

Bruntalákovi

Zdravíme Karla Hrdličku:D. Setkali jsme se na naší soukromé cestě po Izraeli a měli tu čest "odchytit" si jej v Jeruzalémě na sklonku dne 25.10.2017 a popovídat si konečně česky s tímto velmi milým a ochotným průvodcem a potvrzuji,že i nám se zachoval tak nadmíru příjemně a vlídně, jak zde píší ostatní cestovatelé. Měl toho za celý den určitě dost a určitě i pospíchal /omlouváme se dodatečně:D/ možná na večeři nebo za klienty . Přesto se s námi s velkým překvapeným úsměvem podělil nejen o doporučení,kam se máme na naší cestě určitě podívat, ale dokonce nám dal na sebe kontakt.../pro jistotu, co kdyby se nám něco přihodilo? /.....co k tomu dodat? Karle, klobouk dolů, ano jste člověk se srdcem na pravém místě, cestovatelský andílek. To bylo velmim příjemné pohlazeníčko!!!!Posíláme Vám srdečné objetí a od obou dam navrch pusu. Dojeli jsme dobře.Děkujeme za vše. Jeruzalém bude už navždy spojený s Vámi:D:D:D 4ks Bruntaláků

Eva Tefrová

Hezký den , v neděli 29.10. jsem se vrátila z Izraele . Poznávací zájezd do Jeruzaléma se fantasticky vydařil , a to hlavně díky našemu průvodci Karlu Hrdličkovi . Svojí práci dělá srdcem , a to je velmi znát . Jeho znalosti a obětavost jsou neuvěřitelné . Zkrátka jeho služby byly ne 100% , ale 110% . Moc děkuji za nádherný týden v Jeruzalémě . Shalom Izrael . Eva Tefrová

Michael a Lenka Urbanovi

Zúčastnili jsme se týdenního zájezdu do Jeruzaléma v říjnu 2017.Díky našemu průvodci, panu Mgr. Karlu Hrdličkovi, se poznávací zájezd změnil v báječnou dovolenou.Jeho encyklopedické znalosti a vtip nám přiblížily nejen historii Jeruzaléma,ale i součanost Izraele a palestinských území.Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali za skvělý zážitek.

Zuzana Venczelová

Pred pár dňami som sa vrátila zo 7 dňového zájazdu v Jeruzaleme. Musím veľmi pochváliť pána Karla Hrdličku, ktorý nás na zájazde sprevádzal. Je to naozaj sprievodca par excellence, najlepší, akého som kedy na zájazde zažila. Jeho vedomosti sú fenomenálne, okrem toho je organizačne veľmi zdatný - zvládať 55 člennú, navyše veľmi rôznorodú skupinu nie je naozaj jednoduché, všetko zvládal s prehľadom a trpezlivosťou. Ocenili sme aj jeho skvelý zmysel pre humor. Atmosféra na zájazde bola skvelá, Karel sa nám okrem informácií o krajine snažil odovzdať aj jeho lásku k navštíveným miestam a kultúre, čo sa mu podarilo. Určite vrelo doporučujem zúčastniť sa zájazdu pod jeho vedením. Nebudete sklamaní. Ešte raz vďaka, Karle! A niekedy nabudúce sa budem tešiť. Zuzana

paní Jana Rychtarová

První zkušenost s Karlem Hrdličkou byla vloni v Izraeli, kde touto úžasnou zemí nás provázel Pan průvodce s velkým P. Izrael je pro mne od té doby srdcová záležitost a vědomosti Pana průvodce neuvěřitelné. Proto, když jsem letos hledala zájezd, první jsem zabrousila do CA Hrdličkových a vybrala Podkarpatskou Rus - a opět sázka na jistotu, obrovské množství zážitků, věcí nad rámec programu, "tzv. náhodiček", obrovské Karlovo zanícení, ochota, trpělivost. Zatím poslední akce pořádaná CA Hrdlička byla včerejší procházka židovským Kolínem - opět SUPER - moc děkuji a určitě se znova setkáme :) ještě jednou za vše díky Jana Rychtarová Lipník n.B

Paní Jarmila Jakubcová

Cestování po Podkarpatské Rusi letos v červenci bylo skvělé. Viděla jsem mnoho památek a zajímavých míst.Pan Hrdlička je báječný průvodce ale i výborný organizátor.Proto nás v zájezdu bylo hodně těch, kteří s ním jezdíme či létáme opakovaně. Není mnoho takových lidí, kteří svou práci odvádějí ne na 100 ale i více procent.Tak se těším že s ním opět v říjnu budu v Izraeli.

paní Jana Drchalová

V noci jsem se vrátili z poznávačky Podkarpatské Rusi. BEZVADNÉ! JSEM VELICE SPOKOJENÁ. DÍKY MOC K. Hrdličkovi za nadstandardní servis a vědomosti, které předává dál... Zdravím i účastníky zájezdu.

Ing. Ludmila Kamlenková

Vážení přátelé, po přečtení ohlasů nevím, co bych ještě mohla doplnit, co v nich nebylo zmíněno. Putování po Svaté zemi bylo mým mnohaletým snem, bohužel vždy vstoupily do naplánované cesty nějaké překážky, pracovní či rodinné, naposledy tři dny před odletem nám vážný úraz manžela znemožnil odlet na plně zaplacený poznávací zájezd. Konečně se nám s manželem podařilo cestu absolvovat letos v červnu. Asi to tak mělo být, jistě jsme čekali na toho nejúžasnějšího průvodce, znalce reálií oblasti, skvělého organizátora Mgr. Karla Hrdličku. Týden před vycestováním mne na poslední místa v zájezdu upozornila paní, která si pořídila štěně kanánského psa, stejně jako já, vloni na konci léta. Okamžitě jsem zájezd rezervovala, když předtím jsem si vyžádala souhlas rodiny našeho syna, že o Bashe bude postaráno. Toto početně velmi vzácné plemeno žije dosud na území dnešní Sýrie, Jordánska a Izraele divoce, je to beduínský pes, izraelské národní plemeno. Jediný divoce žijící pes současně registrovaný FCI. Podívat se do domoviny předků naší Bashe bylo dalším důvodem. Vždyť první štěně bylo dovezeno do ČR v roce 2008 a v současností čítá u nás všeho všudy dvacítku jedinců, na celém světě jejich počet nedosahuje tří tisíc. Zpátky k zájezdu - vrátili jsme se obohaceni o nezapomenutelné zážitky zprostředkované skvělým průvodcem. Doporučuji všem, během mnoha cest v minulosti jsme v paměti marně hledali srovnání. Velké díky, pane Hrdličko, patří zejména Vám!

Jana Drhovská

Cesta do Izraele byl můj dlouholetý sen, který se mi 23.5.splnil.Jsou to už skoro tři neděle od návratu a já stále Izraelem žiji, zadřel se mi pod kůži:-)Chtěla bych touto cestou moc poděkovat úžasnému Karlovi Hrdličkovi, který byl na cestě Izraelem výtečným průvodcem. Děkuji za jeho ochotu, vstřícnost, starostlivost, hluboce se skláním před jeho znalostmi. Myslím, že to nebyla má poslední cesta do této nádherné země, která má oprávněně přízvisko Svatá. A teď mě omluvte, jdu si dočíst knihu-o Izraeli:-)Mějte se krásně a přeji Vám to nejlepší:-)

Milada a Pavel

Včera (1.6.2017) jsme se vrátili z 10denního putování po Izraeli. Byla to naše 2. návštěva této země a svým programem byla výborným doplňkem púvodní cesty. Projeli jsme zemi od úplného severu až k jižní části Mrtvého moře. Program byl perfektně zkomponován tak, aby přejezdy byly co nejkratší a my viděli a poznali co nejvíce. Na druhou stranu byl volen tak, že jej bez problémů absolvovali všichni účastníci i z vyšších věkových (já) či tělesných (bohužel opět já) kategorií. Ubytování bylo v dobrých hotelech, čistých, s dobrým hygienickým vybavením a s kvalitní stravou. To, že jsme viděli množství křesťanských, židovských a islámských památek, je samozřejmé. Proto jsme tam jeli. Co nás ale velmi mile překvapilo, byly exkurze i do nádherných přírodních koutů země - na Golanských výšinách, v úžasné oáze u Mrtvého moře, jinde zase koupání v kaskádě přírodních jez írek ... Ochutnali jsme místní speciality. Řeknete si, že to je normální. Ano, pokud ale s vámi nejede Karel Hrdlička. To je úkaz, to je fenomén. Zná tam snad každý kámen, při cestách jej spontánně zdravili místní lidé včetně stánkařů s ovocem...Svojí profesí doslova žije a je do roztrhání těla ochoten se s laiky o vše podělit. I proto jsme po večerech měli 3 přednášky (dobrovolné, ale nechyběl snad nikdo) - jasné, srozumitelné. Vše zasadil do patřičného kontextu. Nebylo mu zatěžko odpovědět na cokoliv. Navíc, vše okořenil množstvím vtipů, kdy prokázal svůj nadhled nad mnohdy vážnou a komplikovanou problematikou. My jej zažili již v Maroku a to bylo to stejné. Byl úžasný a to své nadšení přenesl i na nás, takže v našem kolektivu nevznikly žádné třenice, jak to tak občas bývá. Byl nadmíru objektivní, řekl i svůj pohled, ale nikomu jej nevnucoval. Přinutil nás ale přemýšlet. Závěrem: chcete-li poznat Izrael, pak s Kájou. Víc pro to už udělat nemůžete. My s ním byli podruhé, opět nadšeni a už jsme se předběžně domlouvali na příští rok - rádi bychom viděli i Petru v Jordánsku... Kájo, ať Ti to vydrží. Milada a Pavel, Strakonice

Mgr. Hedvika Bilíková

Milá Andrejko, děkuji za zaslaný program, ale především děkuji za moc krásné chvíle, které jsem prožila i díky Vám na mé vysněné dovolené. Oceňuji především Váš klid, nadhled a diplomacii při řešení situací, čímž jste vytvořila pro mě dokonalou atmosféru během zájezdu. Dozvěděla jsem se od Vás spoustu zajímavých informací a na tuto dovolenou budu moc ráda vzpomínat. Doufejme, že se na nějaké cestě za poznáním ještě setkáme.

Jaroslava E. Štachová

Etiopie-březen 2017. Mimořádně zdařilý zájezd po přírodních krásách i památkách Etiopie v ideální menší skupince 12 cestovatelů s perfektními průvodci-jak s afrikanistou Honzou Záhoříkem,tak s Tesem z etiopské cestovní kanceláře Amazing Etiopia a jejími dvěma řidiči.Věnovali se nám příkladně a starali se o nás vzorně během celého pobytu. Patří jim za to vřelý dík.Díky nim jsme hodně viděli a pronikli i do nelehkého života místních obyvatel.Když znovu do Afriky,tak s Honzou Záhoříkem a jeho spolupracovníky!

Zora, Helča, Katka

Před pár dny jsme se vrátily z pilotního zájezdu do Etiopie, organizovaného afrikanistou doc. Janem Záhoříkem, pod záštitou cestovní agentury. Chtěly bychom poděkovat za vzorně připravený program cesty, při které nám bylo umožněno setkat se s touto kolébkou civilizace. Měly jsme možnost shlédnout několik míst, vyhlášených jako světové dědictví UNESCO, např. hrad v Gonderu, stély a hrobky v Axumu, skalní chrámy v Lalibele. Viděly jsme vodopády Modrého Nilu, prožily projížďku loďkou po jezeře Tana, kde jsme pozorovaly hrochy. Při cestě na jih jsme se krátce zastavily u jezera Langano v resortu Sabana, pokračovaly jsme do města Arba Minch k jezerům Abaya a Chamo, kde jsme pozorovaly nejen hrochy, ale i pelikány a krokodýly. Cesta byla plná nevšedních zážitků, které se stupňovaly den ode dne. Velkou zásluhu na tom ovšem měl náš průvodce Jenda Záhořík, který se s námi podělil o své nesmírné znalosti této země, která je jeho druhým domovem. Na pravidelných zastávkách jsme fotografovaly krajinu, která se oblast od oblasti zásadně mění. Jenda nám přiblížil tuto zemi natolik, že jsme rozhodnuté ji v budoucnu ještě navštívit. Cestovaly jsme v ideální skupině 12 účastníků zájezdu plus náš skvělý průvodce Jenda, kterého doplňoval i místní průvodce pan Tesfaye a místní řidič (ten si hravě poradil se stády dobytka neustále křižujícími silnici) – jim všem patří náš dík. Všechno bylo perfektně zorganizované, díky menší skupině nedocházelo ke zbytečnému zdržování při přesunech a při objednávání v restauracích během poledních přestávek. Přístup našeho průvodce k celé skupině i k jednotlivým členům skupiny byl příkladný. Shrneme-li to závěrem: jely jsme do Etiopie s vlastním názorem na tuto zemi a vrátily jsme se s názorem Jendy Záhoříka. Už teď se těšíme na dalš í zájezd, který snad opět proběhne pod mnohokrát citovaným heslem našeho průvodce: „Krása střídá nádheru!“ Cestovatelská skupina 3 sestry (Zora, Helča, Katka)

Jan Krušina

Poděkování! Zájezd do Svaté země 6.3.-13.3.2017 byl pro mně nezapomenutelným zážitkem, který mi velice rozšířil poznatky o této zemi. A co si přát víc, když Vás provází vždy milá, usměvavá a půvabná paní Andrea. Až budete něco zase pořádat, dejte mi prosím vědět.

Jaroslava Elgaar Štachová

Poutní zájezd do Izraele-listopad 2016. Úžasný poznávací zájezd spojený se zastavením na biblických místech i zajímavých přírodních a historických lokalitách za duchovního doprovodu bratrů františkánů.Nezapomenutelné zážitky z výletu do nádherného údolí Vádí Kelt v Judské poušti, z panoramatických scenerií kolem kláštera Mar Saba, pevnosti Masada i Herodia. Osvěžením byla plavba po Galilejském jezeře. Zážitek by nebyl úplný bez našeho fantastického průvodce Mgr. Karla Hrdličky, jehož obdivuhodné znalosti, poutavá forma jejich podání a nevšední organizační talent spolu s vstřícným postojem k požadavkům klientů přispěly k dokonalé spokojenosti všech zúčastněných. Za přítomnosti pana Karla je každý zájezd zážitkem a já se již těším na příští setkání s ním a jeho přáteli a děkuji touto cestou nejen za krásné zážitky, ale i za získanou energii. Srdečně zdraví a hodně dalších spokojených klientů přeje Jaroslava Elgaar Štachová

Radek Šildberger + Edita

Jordánsko + Izrael Perfektní poznávací zájezd. Dokonalé jak po stránce odbornosti a poutavosti výkladu, tak i po stránce organizační. Nadstandartní zájem o klienty ze strany pana Hrdličky a cíl splnit jejich přání ( i ta náročnější :) ) je obdivuhodný. Tímto mu děkujeme za nádhernou dovolenou. Radek a EditJordánsko + Izrael Perfektní poznávací zájezd. Dokonalé jak po stránce odbornosti a poutavosti výkladu, tak i po stránce organizační. Nadstandartní zájem o klienty ze strany pana Hrdličky a cíl splnit jejich přání ( i ta náročnější :) ) je obdivuhodný. Tímto mu děkujeme za nádhernou dovolenou. Radek a Edit

MUDr. Ivana Hyplová

Díky za krásnou přednášku a dodání energie. Ivana

Jiřina a Honza Kořenský

Připojujeme se k výše uvedeným názorům cestovatelů.Plně potvrzujeme,že nahlédnutí do Maroka pod vedením Karla Hrdličky a Honzy Pěchoty je famozní zážitek.Procestovali jsme kus světa,ale tak skvěle připravený poznávací zájezd jsme absolvovali poprvé.A tudíž-s Karlem Hrdličkou a jeho přáteli kdykoli a kamkoli - Jiřina a Honza Kořenský

Milena Henychová

Maroko březen 2016. Nezbývá mi než ohodnotit 5 P (a ještě několik navíc) Poučné Poutavé Přátelské Pěkné Počasí Perfektní Průvodci (Mgr.Karel Hrdlička+Mgr.Jan Pěchota) Karle a Honzo vřelé díky za nezapomenutelná královská města, oba Atlasy, Saharu(takovou hvězdnou oblohu už asi neuvidím), i pobřeží Atlantiku. Moc zdraví Milena

Jarmila Jakubcová

Chci poděkovat panu K.Hrdličkovi za skvělé zážitky ze zájezdu do Maroka letos v březnu.Ubytování i strava super, zažila jsem i kulinářský zážitek - čerstvé ústřice, grilované ryby a i trochu adrenalinu při sjíždění z pohoří Atlas k moři.Prostě pan Hrdlička a jeho přítel pan Pěchota nám poskytli nejen odborný výklad ale i se o nás výborně starali, aby nám nic nechybělo.Tak se těším, že příští zájezd opět jen s panem Hrdličkou - neznám lepšího organizátora na zájezdu. Byla jsem již s ním po třetí. jednou v jordánsku, pak v Izraeli a Děkuji

Zachovi

Včera jsme navštívili v plzenské galerii Visio Art přednášku pana Mgr. Karla Hrdličky s názvem Izraelsko-palestinský konflikt a jeho historie. Chtěli bychom tímto moc poděkovat panu Karlu Hrdličkovi za vynikající přednášku. V téměř 2 hodinách pan Hrdlička podal poutavým a srozumitelným způsobem přehled o tomto konfliktu.Po řadě přečtených knih jsem si na této přednášce vše spojil do souvislostí.Pan Hrdlička nás obohatil o řadu zajímavých informací, které ani v knihách nejsou. Ještě jednou díky. Zachovi

RNDr. Jaroslava Elgaar Štachová

Pozdravuji tímto p. Mgr. Hrdličku a děkuji za možnost prožít neopakovatelné zážitky z cesty po Jordánsku na přelomu října a listopadu 2015.Obdivuji Vaše znalosti, lidskost ,vstřícnost a organizační schopnosti po celou dobu zájezdu. Cestovat s Vámi už samo o sobě je zážitek. Přeji hodně zdraví a síly a někdy zase na shledanou se těší RNDr. Jaroslava Elgaar Štachová,Zlín

Švihálkovi

Před 9 dny jsme se vrátili z 2týdenního okružního zájezdu po Maroku. Chci ocenit vynikající organizaci celého průběhu cesty, kdy jsme měli možnost poznat všechny tváře této sice orientální, ale světu a turistům velmi otevřené a přátelské země. Poznali jsme na jedné straně historické památky, na druhé ale i "moderní" stavby 1. poloviny 20. století. Proplétali jsme se uličkami tržnic a procházeli se bulváry pulsujících center velkých měst. Absolvovali jsme kouzelnou procházku cedrovým lesem stejně jako průchod úzkou soutěskou mezi vysokými kolmými skalisky. Koupali jsme se v přílivové laguně u moře a jeli na velbloudech přes písečné duny s ranním rozbřeskem. Úžasný byl piknik na skalisku nad mořem u majáku, kdy jsme popíjeli víno, jedli olivy, ovoce a sýr. Bydleli jsme v moderním komplexu, malém hotýlku v centru medíny, ale i v orientálně přezdobeném hotelu v místním stylu. Ochutnali jsme místní pokrmy,ale třeba i vařené šneky a čerstvě vytažené ústřice. Pili jsme místní přeslazený čaj s mátou a zvykli si na lokální pivo "Flag.". To vše bylo korunováno našimi 2 průvodci (dnes již spíše kamarády)- Mgr.Karlem Hrdličkou, vedoucím zájezdu a hlavním organizátorem a Mgr. Janem Pěchotou, orientalistou a velkým (ne-li u nás již největším) znalcem Maroka. Nemá smysl se o nich šíře rozepisovat. Slova nestačí a kdo nepoznal, neuvěří. Kdo chce jiné zapalovat,musí sám hořet - a tady to bylo znát, to nelze penězi koupit. Za nás chci Karla (budiž nám tato familiérnost odpuštěna) ujistit, že s ním jistě zase někdy někam vyrazíme. Má velké plány a prostě už teď se nám stýská po tom jeho: "Vážení přátelé, pojďte sem, stal se zázrak.." Švihálkovi

Markéta Zusková

Velice ráda bych poděkovala panu Karlu Hrdličkovi za mimořádný zážitek z cesty po Jordánsku. Pod vše, co zde již bylo řečeno, se mohu podepsat. Karel je opravdu vyjímečná osobnost, jeho přístup ke klientům a osobní vztah k navštíveným místům a místním lidem je skutečně mimořádný. Ještě jednou děkuji! Markéta Zusková

Ivana Türková

Drahý Karle, slovo drahý ve významu drahý mému srdci, laskavý, úžasný, s neutuchající energií a neuvěřitelnými znalostmi. Stále jsem ještě myšlenkami na místech, které jsme navštívili, užívám si vzpomínky při prohlížení miliónů fotek z neuvěřitelně nádherných a energeticky silných míst a se mnou všechny mé kamarádky - spoluvýletnice Všechny se shodujeme, jak nám bylo ve Tvé společnosti a i ve společnosti ostatních výletníků / skvělá parta... / krásně a jak jsme si celý pobyt nesmírně užily. Za všechny : Lydii, Aničku, Věrku a dr. Kosovou / Jeruzalém 9/2015 / zdravím a těším se někdy na shledání Ivana

Vladimíra Mertová

Poznávací zájezd do Izraele
Hluboká úcta a díky patří průvodci tohoto zájezdu Mgr. Karlu Hrdličkovi, který celý zájezd povýšil na obrovský cestovatelský zážitek a probudil můj zájem o tento region, takže jsem byla i na jeho přednášce v Praze, kde byl jednoduše řečeno vynikající. Vladimíra Mertová

Jarmila Jakubcová

Pane Hrdličko, chtěla bych poděkovat za krásné zážitky v Izraeli na zájezdu po židovských památkách. Jste nejen výborný znalec historie i současnosti Izraele, ale také máte perfektní organizační schopnosti.Zájezd byl dobře připraven a vaše "bonusy" neměly chybu.Těším se na další cestování s Vámi v příštím roce. Jarmila Jakubcová

Hynek Jordán

Dobrý den. Rád bych poděkoval panu Karlu Hrdličkovi za nezapomenutelné chvíle v Izraeli. Profesionál, znalec jazyků, místních poměrů i lidí, otevřený, velmi ochotný a vždy pomáhající - to je pan Hrdlička. Díky za úžasných 10 dní v Izraeli, mnoho nového jsem se dozvěděl. S úctou, Hynek Jordán

Mgr. Art. Ivan Sec

Milý pane Hrdličko,

těžko vyjádřím svoje pocity vděčnosti a zároveň hluboké úcty vůči Vám. Jsem přesvědčený, že řada lidí ve Vašem blízkém i širokém okolí si Vás velmi váží, nejen pro Vaše pracovní nasazení a encyklopedické znalosti, nejen pro Vaši znalost cizích jazyků, nýbrž i pro Vaši skromnost a ochotu při jednání se všemi, kteří se na Vás obracejí. Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit cesty do Izraele spolu s Vámi, protože tato cesta mi dala mnohem, mnohem víc, než jsem očekával. Mgr. Art. Ivan Sec

Iveta Korcová a Jaroslav Vítů

Chtěli bychom velmi poděkovat za krásnou, nezapomenutelnou dovolenou, ze které jsme se včera vrátili. Viděli jsme nezapomenutelné krásy Izraele, Sinaje a Jordánska, obohacené o zcela vyčerpávající výklad pana Karla Hrdličky, člověka, jež svou lidskostí a vlídnosti jen umocnil nádherné chvíle z této dovolené. Ještě jednou mockrát děkujeme a budeme se těšit na další dovolenou pod vedením tohoto báječného člověka. Korcová Iveta a Vítů Jaroslav

Lenka a Václav Bayerovi

Právě jsme se vrátili s manželem z týdenního pobytu v Izraeli. Ještě jednou chceme poděkovat panu mgr.Karlu Hrdličkovi za perfektně sestavený program a jeho ochotu a nadšení, s jakým nás provázel, a za spoustu informací, kterých se nám dostalo. Pobyt v Izraeli byl díky jemu úžasný a podnítil v nás další zájem u tuto zemi a rádi pojedeme znovu. Lenka a Václav Bayerovi

Beníškovi

Náš sen se stal skutečností, když jsme pod vedením Charlese Hrdličky projeli Izrael, Jordánskou Petru a chvíli i pobyli u Rudého moře; hlavně díky za autentické otevření dveří do reálného judaismu, kde Mgr.Hrdlička je člověk na svém místě - ochotou, odborností a srdcem je v těchto oblastech nejen odborníkem - ale "jako doma" v tom nejlepším slova smyslu; všechny výlety a všechna místa, která jsme s ním navštívili - bylo jedinečným zážitkem, z kterého čerpeme dodnes a uvažujeme o návratu do Svaté země a Jordánska. Ještě jednou moc díky Beníšci

Natálie Shpot

Ze zájezdu do Izraele jsem přijela plná dojmů, zážitků a poznání. Průvodcem naší skupiny byl pan Karel Hrdlička a jemu tady chci vyjádřit obdiv za to, jakým způsobem nás seznamoval s kulturou, historií,geografií i reálným životem. Nebyl to jen suchý výklad podle tištěného průvodce ale humorná, lidská i akademická forma výkladu. Jeho osobní účast, při řešení jakékoli situace neměla chybu. Všude se k nám chovali mile a přátelsky. Vzpomínám a děkuji, Natálie Shpot.

Martina Ladová

Vážení přátelé, moje nadšení ze zájezdu po Izraeli a Jordánsku se ani po půl roce nevytratilo ze vzpomínek. Dnes jsem zavítala na stránky cestovní agentury pana Hrdličky, a tak bych ráda přidala něco z mého nadšení. To, že se jednalo o vysoce profesionálně připravený a následně odvedený zájezd, je již zmíněno přede mnou. Mohu tedy jen potvrdit, že informace o navštívených zemích byly vyčerpávající i obohacené o nestandardní rady např. kolik a kde co stojí, kam zaběhnout na toaletu, jak a kde se dohadovat o ceně, čeho si více všímat atp. Byl to neuvěřitelně lidský až dojemný přístup ke všem účastníkům zájezdu. Tady musím zmínit i manželku pana Karla Hrdličky, paní Andreu Hrdličkovou, byla nám milou společnicí. Nejen pro ty, kteří cestovali bez doprovodu ale všem, kteří si chtěli jen tak popovídat. Je mi potěšením napsat těchto pár řádků a tímto ještě písemně poděkovat panu Karlu Hrdličkovi i paní Andree za krásných 12dní. Děkuji a brzy nashledanou, protože už mám vybranou další cestu s CAHRDLICKA. S pozdravem Martina Ladová

Alena Bachtíková

Poděkování panu Mgr.Karlu Hrdličkovi za perfektně připravený zájezd po Izraeli a Jordánsku. Byla to skutečná lahůdka. Nejenže nám pan Karel Hrdlička předával informace takovou formou, která nás stále udržovala v pozornosti ale také o nás bylo skutečně postaráno jako o VIP klienty. Jeho pozornost byla věnována snad každému zvlášť. Celý zájezd se nesl v rodinné atmosféře. Nejenže jsme si na konci zájezdu předali adresy ale jsme stále ve spojení a několik z nás si na podzim chce tento nevšední zájezd zopakovat. Tentokrát více po Jordánsku. Dostalo se nám opravdu mnoho informací o historii ale i současném životě těchto dvou bezesporu zajímavých zemí. Ještě jeden vřelý dík. Alena a Václav

Jakub Homolka

Pan Hrdlička je člověk na svém místě. S jeho službami průvodce a překladatele budete nadmíru spokojeni a Vaše dovolená se stane skutečným snem. Doporučuji výlety pod jeho vedením, budete nadšeni.

Alena Zdeňková

Vážení přátelé,

chci se také připojit k lidem, kteří prožili nezapomenutelné dny, naplněné nevšedními zážitky a ráda bych se sklonila nad profesionalitou a lidskosti pana Mgr.Hrdličky.Jeho zanícení, ochota a připravenost na jakoukoliv otázku nebo potřebu umocnila vnímání překrásné země. Dále bych chtěla touto cestou poděkovat také za péči hotelového personálu.

Ještě jednou děkuji

Alena Zdeňková

Chcete nám napsat své zážitky?

Jméno:
Datum:
E-mail:
Zážitek:

Novinky

ON-LINE PŘEDNÁŠKA - IZRAEL DNES A ZÍTRA - PERSPEKTIVY A RIZIKA DALŠÍHO VÝVOJE

28. 05. 2020

Rádi bychom si Vás dovolili pozvat na on-line přednášku Karla Hrdličky s názvem Izrael dnes a zítra - perspektivy a rizika dalšího vývoje. Přednáška proběhne ve čtvrtek 28. května od 19:00 na Skypu. Jak se zúčastnit? Budete potřebovat pouze nainstalovat si program Skype do Vašeho počítače či telefonu. Poté si prosím na Skypu najděte Karla Hrdličku (zde jsou jeho kontaktní údaje na Skypu: Jméno: Karel Hrdlička, Skypové jméno: live:hrdlickarel, E-mail: hrdlickarel@seznam.cz) a pošlete mu po Skypu tuto zprávu: PŘEDNÁŠKA 28. 5. a k tomu Váš telefon pro případ technických potíží a e-mailovou adresu, na kterou Vám po přednášce zašleme údaje na zaplacení. Ve čtvrtek cca v 18:45 si pusťte Skype (buďte prosím on-line) a Karel Hrdlička se Vám již sám ozve (nevolejte prosím, vyčkejte na příchozí hovor) a tím budete připojeni na přednášku. S ohledem na technické zpracování je možné přihlásit se k účasti na přednášce nejpozději do čtvrtka do 15:00. Cena za přednášku činí 120 korun za osobu. Platba za přednášku proběhne až po úspěšné realizaci přednášky. Věříme, že Vás přednáška informačně zaujme a rozšíří Vaše povědomí o bohaté historii oblasti, kde se dnes nachází současný Stát Izrael. Moc se na Vás těší a se srdcem na dlani Vám přeje krásný jarní čas CK Hrdlička :-)

 

Prohlídka pražského Židovského Města - dva červnové termíny - TERMÍN 7.6. JE REZERVAČNĚ OBSAZEN - TERMÍN 28.6. JE JEŠTĚ VOLNÝ

07. 06. 2020

TERMÍN 7.6. JE REZERVAČNĚ OBSAZEN - TERMÍN 28.6. JE JEŠTĚ VOLNÝ Dovolujeme si Vás pozvat na speciální poznávací a výukovou akci, v rámci níž budete mít možnost navštívit a poznat všechny důležité památky pražského Židovského Města (Klausova synagoga, Staronová synagoga, Maislova synagoga, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov a rovněž budova Pohřebního bratrstva (Španělská synagoga momentálně prochází rekonstrukcí a je uzavřena)) a dozvědět o jeho historii a významných osobnostech, které na tomto úžasném místě žily a působily – to vše doplněno poutavým výkladem o židovských tradicích a svátcích. Akce proběhne v březnu ve dvou termínech, můžete si tedy zvolit, který Vám více vyhovuje. První termín je neděle 7.6.2020 a druhý neděle 28.6.2020, oba dny vždy od 13:00 do cca 17:00. Cena: 850 korun na osobu (zahrnuje vstup do všech navštívených památek pražského Židovského Města - hradí se na místě i průvodcovské služby - hradí se předem). V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonu 737 335 131. Všichni jsou srdečně zváni!

 

Kafkova Praha - specializovaná prohlídka po stopách Franze Kafky

21. 06. 2020

Rádi bychom Vás pozvali na specializovanou prohlídku po stopách Franze Kafky, která nás zavede do míst, kde se Kafka narodil, kde bydlel, psal a pracoval. Cestou si budeme vyprávět o Kafkově díle a životě a zamyslíme se mimo jiné nad těmito otázkami: Jaký charakter mělo vlastně jeho přátelství s Maxem Brodem? Bylo to vůbec přátelství? Jak a kdy Kafka psal? Platí opravdu vše, co se o něm traduje? Byl introvert? Vegetarián? Sionista? Měl strach z žen? Uměl hebrejsky? Zajímala ho kabala - židovská mystika? Čím to, že si bez jeho díla svět dnes skoro nedokážeme představit? Vyprávěním o Kafkovi budeme zároveň dýchat fascinující a přece svazující atmosféru Prahy na přelomu 19. a 20. století, dobu asanace míst, kde Kafka žil. Provázet Vás budou specialista na pražské Židovské město a Terezín Jonáš Plíšek a učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Prohlídka pro Vás byla připravena na základě nejnovější literatury a průvodci se v ní budou snažit představit Franze Kafku z nových a neobvyklých úhlů pohledu. Akce proběhne v neděli 21. června 2020 od 13:00 do cca 17:00 a kromě pěší procházky bude rovněž zahrnovat jednu jízdu metrem (pokud nemáte předplacenou jízdenku do pražské dopravy, mějte prosím připravenou jednu jízdenku na metro) na Nový židovský hřbitov na Olšanech, kde se nachází hrob Franze Kafky a kde naši prohlídku zakončíme. Cena za celou prohlídku činí 750 korun za osobu. Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonu 737 335 131. Všichni jsou srdečně zváni!

 

Prohlídka židovského Kolína

19. 07. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální poznávací a výukovou akci, v rámci níž budete mít možnost poznat historii a židovské památky Kolína - kdysi slavného židovského centra, kterému se proto přezdívalo Jeruzalém na Labi. Kromě prohlídky místních židovských památek se budete rovněž moci dozvědět o jeho historii a významných osobnostech, které na tomto úžasném místě žily a působily – to vše doplněno poutavým výkladem o židovských reáliích, které se váží k životu místní židovské komunity. Průvodcem bude učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Akce proběhne v neděli 19. července 2020 od 10:00 do cca 16:30 (Sraz bude u kolínského hlavního vlakového nádraží - výborná dopravní dostupnost vlakem z Prahy i z Moravy, v poledne též možnost oběda či kávy v centru Kolína, např. v restauraci pensionu U Rabína). Cena za celou prohlídku včetně vstupného: 650 korun na osobu. Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonu 737 335 131. Všichni jsou srdečně zváni!

 

Zájezd do Terezína

16. 08. 2020

Rádi bychom Vás pozvali na speciální poznávací a výukovou cestu do Terezína, v rámci níž se budete mít možnost dobře seznámit s pohnutou historií tohoto místa a jeho jednotlivými částmi. Kromě Terezína se rovněž zastavíme u plastiky Brána nenávratna sochaře Aleš Veselého v Praze-Bubnech, která připomíná transporty pražských Židů do Terezína, a na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, kde až do roku 1943 transporty končily a odkud poté museli transportovaní pokračovat do Terezína pěšky. Akce proběhne v neděli 16.srpna 2020 - odjezd v 10:00 hodin z Prahy Florence (místo bude upřesněno) s návratem na stejné místo kolem 17:30 hodin. Na akci Vás budou provázet specialista na pražské Židovské město a Terezín Jonáš Plíšek a Karel Hrdlička - učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli. Cena: 1.100 korun na osobu (platí se předem a zahrnuje autobusovou dopravu a průvodcovské služby) plus vstupné do všech terezínských objektů - 220 dospělí/170 studenti, důchodci a děti (platí se až na místě) . V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonu 737 335 131. Všichni jsou srdečně zváni!

 

Prohlídka židovských památek Boskovic

23. 08. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na speciální poznávací a výukovou akci, v rámci níž budete mít možnost poznat židovské památky Boskovic, které se mohou pyšnit unikátně zachovalou židovskou částí města. Kromě prohlídky židovských památek se budete rovněž moci dozvědět o historii místní židovské komunity a o jejích významných osobnostech – to vše doplněno poutavým výkladem o židovských reáliích, které se váží k životu boskovické židovské komunity. Provázet Vás budou specialistka na boskovickou židovskou čtvrť a znalkyně místních reálií Helena Janíková a učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a dalších zemích Karel Hrdlička. Akce proběhne v neděli 23. srpna 2020 od 13:00 do cca 17:30 (Sraz bude na hlavním boskovickém Masarykově náměstí před budovou radnice). Cena za celou prohlídku včetně vstupného: 750 korun na osobu. Všichni jsou srdečně zváni! V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonním čísle 737 335 131.

 

Intenzivní kurz moderní hebrejštiny v Praze

24. 08. 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na intenzivní kurz moderní hebrejštiny pro začátečníky, který proběhne v týdnu od pondělí 24. srpna do pátku 28. srpna 2020 v Praze v prostorách Střední umělecké školy textilních řemesel (U Půjčovny 1274/9, Praha 1, 110 00). Kurz bude probíhat vždy 4 vyučovací hodiny denně od 16:00 do 19:30 hodin. Veškeré materiály obdržíte na hodinách během kurzu. Kurzovné činí 2500Kč na osobu. Pro účast na kurzu nejsou nutné žádné předchozí znalosti. Vyučujícím celého kurzu je Karel Hrdlička. V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonu 737 335 131. Všichni jsou srdečně zváni!

 

Celodenní seminář o Izraeli v Praze

16. 01. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na speciální vzdělávací akci - celodenní seminář o Izraeli, který vás seznámí s tímto jedinečným státním útvarem a jeho specifiky. Seminář je vhodný pro všechny, kdo se do Izraele chystají, stejně jako pro ty, kteří jej již navštívili a chtějí si své znalosti prohloubit. Celým jeho průběhem vás bude provázet učitel hebrejštiny a průvodce po Izraeli a další krajinách Blízkého východu Karel Hrdlička, který se danou oblastí dlouhodobě odborně zabývá. Veškerý výklad proběhne přístupnou a srozumitelnou formou. V rámci semináře budou probrána následující témata: 1) Základní údaje k Státu Izrael 2) Geografie a podnebí oblasti 3) Historie oblasti od starověku do současnosti 4) Složení obyvatelstva a demografické proměny izraelské společnosti 5) Ekonomika s hospodářství Státu Izrael 6) Izraelsko-palestinský konflikt 7) Judaismus - základní pojmy a přehled židovských svátků 8) Doporučení pro cestovatele do Izraele na základě osobních zkušeností aneb čeho se v Izraeli vyvarovat a co si naopak nenechat ujít plus diskuze k jednotlivým tématům Seminář proběhne v sobotu 16. ledna 2021 od 09:00 do cca 18:30 v Praze (místo konání upřesníme). Cena za celý seminář činí 1450 Kč. V případě zájmu si prosím rezervujte místo (omezená kapacita) na e-mailové adrese: akce@cahrdlicka.cz nebo na telefonu 737 335 131. Těšíme se na Vás!

 

Zobrazit archiv